Meer financiële opties energie-innovatie

12-07-2013 \\ Innofood nieuws

  

De mogelijkheden voor financiering van innovatie in energie worden vergroot. Dat staat in het Energieakkoord dat werkgevers-, werknemers- en milieuorganisaties en het kabinet, onder leiding van de voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) hebben gesloten.

Om die financieringsmogelijkheden te verbeteren wordt een nieuwe innovatieregeling voor demonstratieprojecten voor schone technologie gestart. Daarnaast zijn met banken en beleggers afspraken gemaakt om de financierbaarheid van grote projecten voor hernieuwbare energie te verbeteren.

Het budget voor de Energie Investerings Aftrek (EIA) wordt beperkt om ruimte te maken voor een innovatieregeling en het resterende budget wordt meer gericht op investeringen in energiebesparing.

  

Lees hier het volledige artikel in Nieuwe Oogst