Medewerkers Rouveen Kaasspecialiteiten in gesprek over duurzame inzetbaarheid

24-01-2014 \\ Innofood nieuws

  

Gezond en met plezier je werk blijven doen. Hoe doe je dat? Bij de coöperatieve zuivelfabriek Rouveen Kaasspecialiteiten kwamen op 15 januari 2014 ruim 60 medewerkers, uit alle lagen van het bedrijf, bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Wat kunnen de medewerkers hierin zelf doen? En wat heb je nodig van je werkgever?

 
Deelnemers spraken enthousiast over de bijeenkomst: “Het is mooi om met allemaal collega’s dingen die goed gaan en dingen die beter kunnen te benoemen en daar samen van te kunnen leren”, aldus één van de medewerkers. Ook directeur Ben Wevers sprak over een bijzondere dag: “Het zal de kunst zijn om een vorm te vinden om gezamenlijk invulling te geven aan de opbrengst.”

 

Concreet actieplan

Na de werkconferentie is alle input van de medewerkers onder elkaar gezet. Hieruit zijn enkele concrete actiepunten opgesteld. Zo wordt de mogelijkheid onderzocht om aan iedere medewerker een individueel keuzebudget voor sport beschikbaar te stellen. Daarnaast kwamen er uitkomsten naar voren die meer tijd vergen; bijvoorbeeld het maken van duidelijkere regels en afspraken over roosters. Ook hier gaat Rouveen Kaasspecialiteiten mee aan de slag.
 
 
 

  

Pilotbedrijf duurzame inzetbaarheid

Werkgeversorganisatie AWVN heeft een innovatieve methode ontwikkeld waarin managers en medewerkers met elkaar in gesprek gaan over wat nodig is om goed, gezond en gemotiveerd aan het werk te blijven. Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt deze methode in de vorm van een pilot toegepast. Rouveen Kaasspecialiteiten is een van de drie bedrijven die hieraan deelnemen. De pilot heeft dit najaar ook gedraaid bij gehandicaptenzorg Ipse de Bruggen Nieuwveen en supermarktketen Albert Heijn.
 
Doel van de pilot is dat de oplossingen gevonden worden waarmee werknemers goed, gezond en gemotiveerd aan het arbeidsproces kunnen blijven deelnemen tot hun pensioen. Dit past binnen de filosofie van de Rouveense onderneming om geheel duurzaam te werken.
 
De komende jaren verandert de arbeidsmarkt drastisch. Veel mensen gaan met pensioen en tegelijkertijd vergrijst de beroepsbevolking. Werkgevers moeten meer doen om hun medewerkers te behouden en fit te houden voor het steeds sneller veranderende werk. Van werknemers wordt steeds meer flexibiliteit gevraagd, waarmee ze hun kansen op werk vergroten.
 
Meer informatie over duurzame inzetbaarheid vindt u op www.duurzameinzetbaarheid.nl.

 

Rouveen Kaasspecialiteiten

De coöperatieve zuivelfabriek Rouveen Kaasspecialiteiten is opgericht in 1905 en sedert 2005 in het bezit van het Koninklijk predicaat Hofleverancier. Met ruim 130 medewerkers wordt jaarlijks ca. 150 miljoen liter melk verwerkt tot kaasspecialiteiten. Tevens is Rouveen Kaasspecialiteiten de grootste aanbieder in Nederland en Duitsland van biologische kaas.
 
De bijeenkomst past binnen de filosofie van het Rouveense bedrijf om geheel duurzaam te werken. Met een ziekteverzuim van 2,2% (gemiddelde van de sector industrie is 4,4%) gaat het bij Rouveen Kaasspecialiteiten op dit terrein al erg goed. Maar omdat de werkdruk soms hoog is, de kaasfabriek is dag en nacht in bedrijf, is het belangrijk om blijvend aandacht te besteden aan de veiligheid en gezondheid van de werknemers.