McCain maakt veelbelovende start met regeneratieve landbouw en stimuleert transitie in het komende teeltseizoen.

06 februari 2024

Het vorig jaar gelanceerde programma voor regeneratieve landbouw van McCain in Nederland is boven verwachting uit de startblokken gekomen. In 2024 wil McCain de omvang van het programma verdubbelen. Om deze transitie te stimuleren heeft McCain de samenwerking met de Rabobank versterkt met een nieuwe aantrekkelijke rentekorting voor apparatuur die nodig is voor regeneratieve landbouw. McCain gelooft dat regeneratieve landbouw de kern vormt van de oplossing op weg naar een toekomstbestendige landbouw. Na de lancering van regeneratieve landbouw bij McCain in Nederland vorig jaar hebben 34 telers – samen goed voor meer dan 800 hectare aardappelen – de eerste fase van het programma doorlopen. Met het programma staat het Canadese familiebedrijf schouder aan schouder met telers door duurzame landbouwpraktijken te stimuleren. Concreet betekent dit dat McCain regeneratieve landbouwindicatoren beloont – varierend van 1) weerbare bodems, 2) gewasdiversiteit, 3) minimaliseren van bodemwerking, 4) verminderen van toxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen, 5) verbeteren van biodiversiteit, 6) optimaliseren van gebruik van inputs en 7) verhogen van de organische koolstof. https://www.duurzaam-ondernemen.nl/mccain-maakt-veelbelovende-start-met-regeneratieve-landbouw-en-stimuleert-transitie-in-het-komende-teeltseizoen/ | Bronvermelding: https://www.duurzaam-ondernemen.nl/

2024 - McCain_veelbelovende start

Blijf op de hoogte

No item found
Bekijk alle nieuwsberichten