“Maar het zal toch ook nog gemaakt moeten worden…” (symposium)

05-08-2013 \\ Innofood nieuws

“Maar het zal toch ook nog gemaakt moeten worden…” het belang van harde technologie in de AgriFoodsector

Symposium ter gelegenheid van de aanvaarding van het lectoraat “Technologie en Ingrediënten” door ir. Albert Zwijgers.

De wereldbevolking groeit, consumenten kiezen bewuster voor gezond en eerlijk voedsel en hebben meer belangstelling voor de herkomst van een product. Duurzaamheid is niet langer een modegril, maar een vanzelfsprekendheid om als onderneming te blijven bestaan en de biobased economy stelt de levensmiddelenindustrie voor nieuwe uitdagingen. De (inter)nationale industrie maakt zich zorgen. Hoe vinden we de komende jaren voldoende gekwalificeerd personeel?

Dit zijn enkele thema’s die aan bod komen op het symposium ter gelegenheid van de aanvaarding van het nieuwe lectoraat “Technologie en Ingrediënten” door ir. Albert Zwijgers. Als gast wordt u geleid door een inspirerend programma met vooraanstaande sprekers uit de AgriFood sector en het onderwijs. Kees de Gooijer, directeur TKI Agri&Food en TKI Biobased Economy treedt op als dagvoorzitter.

Programma 10 oktober 2013
9.30 u Ontvangst
10.00 u Opening door Kees de Gooijer (TKI Agri&Food/TKI Biobased Economy)
10.15 u Belang voor de economie van de Food sector door Philip den Ouden (FNLI)
10.55 u Ontwikkelingen binnen de Agri sector en kenniscentra door Elies Lemkes (ZLTO)
11.35 u Valorisatie ook voor AgriFood MKB door Pieter Swinkels (TU Delft)
12.15 u Lunch
13.00 u Antwoord van het onderwijs door Dick Pouwels (HAS Hogeschool)
13.45 u Pauze
14.00 u “Maar het zal toch ook nog gemaakt moeten worden…” door Albert Zwijgers
14.45 u Netwerkborrel

Deze bijeenkomst is een must voor technologen en ondernemers in agri en food!

Inschrijven kan via de agenda van Food & Nutrition.

Het symposium vindt plaats bij HAS Hogeschool, Onderwijsboulevard 221, 5223 DE ‘s-Hertogenbosch.

Parkeren liefst in de parkeergarage ‘Paleiskwartier’ tegenover HAS Hogeschool (uitgang Jonkerstraat). Na afloop van het symposium kunt u bij de receptie van HAS Hogeschool een uitrijkaart halen, waarmee u de garage gratis kunt verlaten.

Bron: Food & Nutrition