Lustrumviering Verpakkingskundigen (VNV) vindt plaats tijdens vakbeurs FOODTECH 2013

08-02-2013 \\ Innofood nieuws

 

 Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen viert 25-jarig bestaan
 
 
Dit jaar viert de Vereniging van Nederlandse Verpakkingskundigen haar 25-jarig bestaan en dat gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij. Het toenemend belang van de verpakkingskunde in vrijwel elke tak van industrie is evident. De prominente positie in de voedingssector hangt samen met de toenemende integratie met product, techniek en markt. Het is dan ook geen toeval dat de lustrumviering tijdens de eerste beursdag van FOODTECH plaats zal vinden.
 
Het feestelijke progamma – op 15 mei 2013 in het Autotron Rosmalen – wordt gecombineerd met een bezoek aan de vakbeurs waar procestechniek, voedselveiligheid en verpakken de boventoon voeren. In de ochtend na de ontvangst kunnen de verpakkingskundigen hun licht opsteken over de nieuwste technieken waar zij binnen hun vakgebied mee te maken hebben. Aansluitend wordt het progamma vervolgd in één van de zalen van het Autotron. Wat dat middagprogamma inhoudt blijft nog even geheim, maar het belooft een leerzame, productieve en vooral inspirerende dag te worden met vakgenoten onder elkaar. De dag wordt afgesloten met een gezellige netwerkborrel die bij mooi weer plaats zal vinden op het prachtige terras van het Autotron.
 
Verpakkingskunde is een relatief jong specialisme. Met de opkomst van het supermarktkanaal in de jaren ’60 wordt het verpakken op industriële schaal relevant. Met de verdere ontwikkeling van de kunststoffen neemt het vakgebied een grote vlucht. Aanvankelijk leert men het vak in de praktijk; in het laboratorium, aan afvullijnen en in distributiecentra en supermarkten. Tegenwoordig zijn verpakkingskundigen breed opgeleid om over disciplines en de keten heen ontwikkelingen aan te sturen: marketing, logistiek, inkoop, verkoop en productie spelen allemaal een rol bij innovatie, kostenbeheersing en duurzaamheid. De behoefte aan een beroepsvereniging stimuleert uitwisseling van kennis en kunde op dit nog relatief kleine vakgebied en stimuleert de noodzakelijke verdere professionisering in de markt. De VNV telt op dit moment meer dan 180 leden. Op de website van de VNV is alle informatie over de vereniging te vinden.