LTO en NZO hebben ketenorganisatie ZuivelNL opgericht

08-01-2014 \\ Innofood nieuws

LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben op 7 januari ZuivelNL opgericht. Met ZuivelNL willen de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland en de NZO de zuivelketen in Nederland versterken. ZuivelNL wordt gefinancierd door de zuivelindustrie en de melkveehouderij. Voor melkveehouders gaat het om een bijdrage van 5 cent per 100 kilo, vergelijkbaar met de huidige afdracht aan het Productschap Zuivel. Voor de melkveehouder verandert er dus financieel niets.

LTO en NZO willen hun initiatief delen met andere partijen die aan de zuivelsector gelieerd zijn. ZuivelNL biedt daarom een platform voor overleg met partijen als de veevoerindustrie, dierenartsen, de zuivelhandel en de retail. Vertegenwoordigers van deze branches kunnen participeren in de verschillende themagroepen die ZuivelNL zal opzetten voor uiteenlopende onderwerpen, zoals voedselveiligheid, diergezondheid, kennis, innovatie en verduurzaming.

Daarnaast gaat ZuivelNL een aantal andere taken uitvoeren, zoals het inwinnen van marktinformatie en het inrichten en faciliteren van een veterinair exportpunt. Doel ervan is om (potentiële) handelsbelemmeringen te voorkomen en indien nodig deze zo snel mogelijk uit de weg te ruimen.

Samen hebben de Nederlandse melkveehouderij en de zuivelindustrie een productiewaarde van 11 miljard euro. De sector is in omvang ongeveer 1/6 van de totale voedingsmiddelenindustrie in Nederland. De zuivelsector is één van de belangrijke motoren van de Nederlandse economie met 45.000 directe banen en levert een bijdrage van 9% aan het Nederlandse handelsoverschot.

LTO Nederland vertegenwoordigt circa 11.500 ondernemers in de melkveehouderij, die in totaal bijna 70% van de Nederlandse koemelk produceren. De NZO is de brancheorganisatie van de Nederlandse zuivelindustrie. Zij vertegenwoordigt 13 zuivelondernemingen die samen 98% van alle koemelk in Nederland verwerken.

Bron: LTO Nederland en NZO