LSBL en continu verbeteren

10-03-2015 \\ Over onze leden

Productieorganisaties huren vaak externe bureaus in om zware verbeterprojecten uit te rollen. De projecten zijn dan gericht op het ‘hufterproof’ maken van alle typen processen. Van de communicatieve tot de fysieke productieprocessen worden alle processen vastgelegd in procedures en protocollen. Operators leren daarbij te handelen conform de zeer stringente protocollen. Middels zware projecten wordt binnen veel productieorganisaties uitvoering gegeven aan het streven naar het ‘in control’ zijn. LSBL Services beaamt dat het standaardiseren van processen inderdaad een belangrijke basis voor een organisatie vormt.

‘Maar ‘in control’ zijn vraagt meer…’, aldus Gerrit de Jonge van LSBL Services.  ‘Productieorganisaties bevinden zich temidden van zoveel dynamiek. Dynamiek vanwege veranderende trends, wetgeving en concurrentie. De beste organisaties zijn daarom al lang niet meer de grote organisaties, maar de organisaties die in staat zijn snel in te spelen op veranderingen!’

Productieorganisaties bestaan, zolang zij kwalitatief hoogwaardige betaalbare output realiseren. Hét kapitaal is daarom de productieapparatuur. Degene die dat kapitaal benut is de operator. Elke wending die een productieorganisatie maakt, vraagt daarom goede samenwerking met de operator. Continu verbeteren is daarom alleen effectief als de operator het vertrekpunt is.

Productieorganisaties anno nu onderscheiden zich door het snel en effectief anticiperen op veranderingen: dat vraagt een operationeel team met slagkracht. Die kracht ontstaat vanuit het operatorteam. De slagkracht van een operatorteam wordt bepaald door drie factoren door de mate waarin het team:
1. haar proces écht tot in de finesses beheerst
2. gezamenlijk streeft naar een maximale prestatie
3. goed samenwerkt met de dienstverlenende afdelingen

LSBL investeert daarom graag in het kloppend hart van de productieorganisatie: de operator!

Meer weten over investeren in de operator? Neem contact op via: 0318-696999 of info@lsbl.nl