Lidmaatschap

Het Lidmaatschapsgeld van Innofood bedraagt

  • € 250,00 per jaar voor bedrijven met 0 tot en met 50 werknemers;
  • € 500,00 per jaar voor bedrijven met meer dan 50 werknemers.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar, behoudens bij de eerste aanmelding. De contributie wordt in januari voor het nieuwe jaar geïnd. Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd voor een periode van een jaar.

Nieuwe leden worden lid met ingang van de eerste dag van het daaropvolgende eerste nieuwe kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober). Zij betalen hun contributie in het eerste jaar over het aantal kwartalen dat men lid is.

Beëindiging van het lidmaatschap dient per aangetekende post uiterlijk twee maanden voor het eind van het kalenderjaar te geschieden.

De leden van Innofood kunnen het volgende verwachten van de Stichting Innofood:

  • Gratis deelname aan themabijeenkomsten voor maximaal twee personen per bedrijf (meerdere deelnemers tegen betaling);
  • Verzorgen van (een deel van) een themabijeenkomst, onder voorwaarden die in overleg met de voorzitter van de stichting Innofood worden vastgesteld;
  • Gratis toezending van de digitale nieuwsbrief “Foodnieuws”;
  • Mogelijkheid om het bedrijf middels “Foodnieuws” te presenteren;
  • Mogelijkheid om het bedrijf middels de website te presenteren (het unieke bezoekersaantal van de site is maandelijks ca. 8000);
  • Vermelding op de internetsite van Innofood met een link naar de eigen site.
  • Innofood genereert zoveel mogelijk PR voor de leden.

 

 

Lid van Innofood kunnen worden:

De 1e cirkel:

Tot de primaire ledendoelgroep worden gerekend de bedrijven waarvan Innofood de belangen behartigt, nl. productiebedrijven gevestigd in Oost-Nederland (Overijssel, Stedendriehoek en de Achterhoek) die in de voedings- en genotsmiddelenindustrie actief zijn. Hieronder vallen ook cateraars, food-hospitalitybedrijven, machinebouwers en andere productiebedrijven die uitsluitend werken voor de foodindustrie.

De 2e cirkel:

Bedrijven gevestigd in Oost-Nederland (Overijssel, Stedendriehoek en de Achterhoek) en werkzaam in de voedingsketen, bijv. handel, transport, distributie, engineering, software, verpakkingsleveranciers. Bedrijven in de 2e cirkel moeten min. 50% van hun omzet uit de foodindustrie halen.

Tenminste 2/3 van de leden behoren tot de eerste cirkel.

Mocht u niet tot de doelgroep behoren -en/of niet gevestigd zijn in Oost-Nederland- en toch goede redenen hebben om bij Innofood te horen, meld u dan aan met vermelding van uw argumentatie. De aanmelding wordt dan aan het bestuur ter beoordeling voorgelegd.

 

Klik hier om u aan te melden