Lidmaatschap

Innofood is een stichting, zonder winstoogmerk, en investeert elke euro in de kwaliteit van onze bijeenkomsten. Met uw bijdrage kan Innofood de kwaliteit van haar bijeenkomsten verhogen (zoals bij het Innofood Event), betere vakgroepbijeenkomsten organiseren, de communicatie up to date maken (Innofood app) en een stabiele toekomst waarborgen. Zodat u meer toegevoegde waarde ervaart van onze bijeenkomsten in de vorm van kennis, inspiratie, netwerk, etc.

Wat kunt u als lid van Innofood verwachten?

  • Gratis deelname aan het jaarlijkse Innofood Event (diner tegen betaling);
  • Gratis deelname aan vakgroepbijeenkomsten voor maximaal twee personen per bedrijf (meerdere deelnemers tegen betaling);
  • Verzorgen van (een deel van) een vakgroepbijeenkomst, onder voorwaarden die in overleg met de voorzitter van de stichting Innofood worden vastgesteld;
  • Mogelijkheid om uw bedrijf middels de website van Innofood,  www.innofood.org, te presenteren. Met een link naar de eigen site (het unieke bezoekersaantal van de site is maandelijks ca. 8000);
  • Deelname aan de Innofood app, zodat je real time met de Innofood leden en Stichting Innofood kunt communiceren;
  • Mogelijkheid om het bedrijf middels de Innofood app te presenteren;
  • Innofood genereert zoveel mogelijk PR voor de leden.

Wie kan lid worden van Innofood?

1e cirkel:

Tot de primaire ledendoelgroep worden gerekend de bedrijven waarvan Innofood de belangen behartigt, nl.

# productiebedrijven gevestigd in Oost-Nederland (Overijssel, Stedendriehoek en de Achterhoek)

# die in de voedings- en genotsmiddelenindustrie actief zijn. Hieronder vallen ook cateraars, food-hospitalitybedrijven, machinebouwers en andere productiebedrijven die uitsluitend werken voor de foodindustrie.

2e cirkel:

Tot de secundaire ledendoelgroep worden gerekend de bedrijven:

# gevestigd in Oost-Nederland (Overijssel, Stedendriehoek en de Achterhoek)

# werkzaam in de voedingsketen, bijv. handel, transport, distributie, engineering, software, verpakkingsleveranciers.

Bedrijven in de 2e cirkel moeten min. 50% van hun omzet uit de foodindustrie halen.

 

Tenminste 2/3 van de leden behoren tot de 1e cirkel.

Mocht u niet tot de doelgroep behoren -en/of niet gevestigd zijn in Oost-Nederland- en toch goede redenen hebben om bij Innofood te horen, meld u dan aan onder vermelding van uw argumentatie. De aanmelding wordt dan aan het bestuur ter beoordeling voorgelegd.

 

Wat kost een lidmaatschap van Innofood?

De jaarlijkse contributie van Stichting Innofood bedraagt per 1 januari 2020:

1e cirkel

€ 350,00 voor bedrijven met 0 tot en met 50 werknemers;

€ 700,00 voor bedrijven met meer dan 50 werknemers.

2e cirkel

€ 500,00 voor bedrijven met 0 tot en met 50 werknemers;

€ 1.000,00 voor bedrijven met meer dan 50 werknemers.

 

 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar. De contributie wordt in januari voor het nieuwe jaar geïnd. Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd voor een periode van een jaar.

Nieuwe leden worden lid met ingang van de eerste dag van het daaropvolgende eerste nieuwe kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober). Zij betalen hun contributie in het eerste jaar over het aantal kwartalen dat men lid is.

Beëindiging van het lidmaatschap dient per mail (info@innofood.org) uiterlijk twee maanden voor het eind van het kalenderjaar te geschieden. De opzegging dient uiterlijk op 1 november van het lopende kalenderjaar door Innofood te zijn ontvangen. Pas na ontvangstbevestiging door Innofood is uw afmelding definitief.

 

Lid van Innofood worden?

Klik hier om u aan te melden