Levensmiddelenindustrie blijft van grote waarde voor BV Nederland

03-10-2013 \\ Innofood nieuws

FNLI presenteert jaarlijkse Monitor Levensmiddelenindustrie 2013

 

De FNLI presenteert vandaag, tijdens haar Jaarbijeenkomst, de jaarlijkse Monitor Levensmiddelenindustrie. Deze Monitor 2013 benadrukt wederom dat de Nederlandse levensmiddelenindustrie van grote waarde is voor BV Nederland. Niet alleen voor het bruto binnenlands product (BBP), maar ook voor de werkgelegenheid.

In 2013, het vierde jaar dat de FNLI de Monitor Levensmiddelenindustrie publiceert, lijkt de Nederlandse economie langzaam uit de crisis te komen. De Nederlandse levensmiddelenindustrie levert als grootste industriële sector hieraan een stevige bijdrage. Het productieniveau steeg in 2012 naar € 67,8 miljard (+2,9%) en de export floreert ook nog steeds. In 2012 is er voor € 37,7 miljard uitgevoerd door de Nederlandse V&G-(Voedings- & Genotsmiddelen)industrie. Dit is een stijging van € 1,1 miljard (+3%) ten opzichte van 2011. Hiermee verstevigt Nederland nog meer haar concurrentiepositie en laat de levensmiddelenindustrie zien dat zij een stabiele economische factor is voor de BV Nederland. De Nederlandse levensmiddelenindustrie presteert met deze cijfers stabieler dan andere industrieën in Nederland.

Ook in 2013 laat de Nederlandse V&G-industrie goede resultaten zien. Het CBS rapporteert voor 2013 bijna 11 procent meer omzet dan een jaar eerder.

Werkgelegenheid
De Nederlandse levensmiddelenindustrie is niet alleen erg belangrijk voor het BBP maar is, direct en indirect, ook goed voor in totaal 457.000 banen (vol- en deeltijd). Volgens Philip den Ouden, directeur van de FNLI, een gegeven om trots op te zijn: “Het economisch belang van de industrie gaat verder dan de sector zelf. Andere sectoren, zoals landbouw, papier(/verpakkings)industrie, de energiesector en dienstverleners als banken, uitzendbureaus, accountants en reclamebureaus profiteren van de V&G-industrie als belangrijke toeleveranciers. Een goede prestatie van de levensmiddelenindustrie betekent dus ook een positieve ontwikkeling bij de toeleveranciers in productie en in werkgelegenheid.”

Toekomstbestendigheid
Om in de toekomst succesvol te blijven, is het voor de levensmiddelenindustrie essentieel dat er voldoende goed gekwalificeerd personeel beschikbaar blijft. Dit is voor de levensmiddelenindustrie, kennisinstellingen en overheid een gemeenschappelijk zorg en aandachtspunt. Daarnaast is R&D van onschatbare waarde om de levensmiddelenindustrie door te ontwikkelen, bijvoorbeeld in het kader van verduurzaming van de productieketen of om de productsamenstelling verder te verbeteren (minder zout en kcalorieën). In de Monitor is te zien dat in 2012 een spectaculaire toename van R&D-investeringen (+18%) is gerealiseerd.

Vooruitblik 2014
Voor het eerst is dit jaar ook een vooruitblik opgenomen in de Monitor Levensmiddelenindustrie. Het overgrote deel van de levensmiddelenproducenten verwacht een toename van de omzet, export en investeringen. De industrie is dus positief gestemd. “Opmerking daarbij is dat we gezamenlijk verantwoordelijk moeten omgaan met deze gezonde levensmiddelenindustrie. Concurrentie in de vrije markt houdt alle spelers scherp, maar voortdurende binnenlandse prijzenoorlogen voeden verschraling en kunnen de gezondheid van onze industrie schaden”, aldus Philip den Ouden.

De Monitor Levensmiddelenindustrie 2013 is te downloaden via deze link.

Tevens presenteert het ING Economisch Bureau vandaag het onderzoek “Voedingsmiddelenindustrie 2013-2018” dat nader ingaat op productie, investeringen en assets in vier specifieke branches. U kunt het rapport vanaf 3 oktober downloaden via http://www.ing.nl/nieuws.

Bron: FNLI