LEI lanceert website Monitor Duurzaam Voedsel

25-06-2013 \\ Innofood nieuws

Naast een jaarlijkse fysieke uitgave van de Monitor Duurzaam Voedsel, gaat het LEI, onderdeel van Wageningen UR de resultaten van het onderzoek nu ook digitaal beschikbaar stellen . De Monitor Duurzaam Voedsel, waarin jaarlijks de consumentenbestedingen van duurzaam voedsel in Nederland worden gepresenteerd, is voor 2011 en 2012 beschikbaar. In een later stadium zullen voorgaande jaren worden toegevoegd. Naast de cijfers geeft de site ook de mogelijkheid om direct grafieken op te stellen en te downloaden.

De Monitor is een instrument dat bedrijfsleven en overheid helpt om de effectiviteit van convenanten en andere op maatschappelijke innovatie gerichte afspraken te volgen. Objectieve gegevens zijn bovendien een waardevolle bron van informatie voor marktpartijen die zich nog in een oriëntatiefase bevinden en daarmee een positieve prikkel voor marktinnovatie en -ontwikkeling.

Op de site Monitor Duurzaam Voedsel staan gegevens voor 2011 en 2012. Het LEI meet de consumentenbestedingen van duurzaam voedsel sinds 2010. Tussen 2001 en 2010 bestond de meting van consumentenbestedingen uit alleen biologisch voedsel. Later dit jaar worden voorgaande jaren toegevoegd aan de grafieken zodat een langjarig beeld zichtbaar wordt.

Bron: LEI Wageningen UR