Laatste gebruikers-test voor kwalificatiedossiers

17-01-2014 \\ Innofood nieuws

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft bepaald dat er een laatste gebruikers-test moet komen voor alle kwalificatiedossiers. Hiermee wordt de uitvoerbaarheid door mbo- instellingen en leerbedrijven een laatste keer getest. Voor de dossiers van het mbo-groen is hiervoor een digitale vragenlijst ontwikkeld.

De 11 kwalificatiedossiers zijn al een keer beoordeeld op uitvoerbaarheid, in de praktijktest van april 2013. Vlak voor het moment dat dossiers definitief worden, wordt de gebruikers nog eenmaal gevraagd om dossiers op werkbaarheid te beoordelen. Dat is conform de wens van de Stichting SBB.

Van 15 januari tot 30 januari is deze gebruikerstest, door iedereen die dat wil, in te vullen op de website van Aequor. Het gaat om de dossiers: Agrocluster, Expert vruchtbaarheid en voortplanting, Dierverzorging, Gespecialiseerd proefdierverzorger, Paard, Gespecialiseerde dierverzorging (hoefsmid), Groene ruimte, Bloem & Styling, Voeding en Leefomgeving.

Een aantal doelgroepen wordt actief gevraagd mee te doen aan de test: de AOC Raad benadert de regiovertegenwoordigers bij de scholen, Aequor benadert het bedrijfsleven. De opbrengsten van de gebruikerstest moeten uiteindelijk een definitieve verantwoordingsrapportage opleveren waarin duidelijk is dat de dossiers haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en organiseerbaar zijn.

Bron: Aequor / FoodHolland