Kracht van de Achterhoek: Methodiek ontwikkeld om waarde voedselketens te bepalen

20-09-2013 \\ Innofood nieuws

  
Het ontwikkelen van regionale voedselketens staat binnen de gemeenten, Nederland en Europa in de belangstelling. Voor een regio is het belangrijk inzicht te hebben in het belang van de voedselketen binnen hun eigen regio. Zo kan daar actief beleid op worden gevoerd en kunnen overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen acties ondernemen om de voedselketen te stimuleren en daarmee de economische activiteiten in de regio te behouden en/of te versterken. Wageningen UR ontwikkelde een methodiek om de waarde van voedselketens te bepalen.

 

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen UR (Alterra en LEI) een methodiek ontwikkeld en uitgewerkt op basis waarvan de waarde van voedselketens inzichtelijk kan worden gemaakt. Als voorbeeldcase is de voedselketen van de Achterhoek genomen. Samen met regionale ondernemers, belangenorganisaties en overheden is op een interactieve manier bepaald wat de huidige en toekomstige waarde van voedselketens is in de Achterhoek.

 

Ontwikkelstrategieën

Het onderzoek laat zien dat de waarde van voedselketens hoog is, maar maakt eveneens duidelijk dat die waarde onder druk staat. Bij ongewijzigd beleid stevent de Achterhoek af op een krimp van de voedselketen. Dat brengt naast economische gevolgen (werkgelegenheid) ook sociale en landschappelijke gevolgen (ruimtelijke ordening) met zich mee. Alleen door actief beleid en strategische ontwikkeling kan deze ontwikkeling worden gekeerd.  Het rapport biedt ontwikkelstrategieën om de waarde te behouden dan wel te versterken. Afgesloten wordt met puntsgewijze, praktische conclusies en aanbevelingen voor ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de Achterhoek.  
  
  
Bron: Alterra