KPMG: “Aandeel gecertificeerde soja moet omhoog”

29-05-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

Soja wordt in verband gebracht met ontbossing en slechte arbeidsomstandigheden zodat het belangrijk is om het aandeel verantwoorde soja op te krikken. De soja-industrie loopt evenwel achter als het om verantwoorde productie gaat. Op dit moment wordt slechts drie procent van de wereldwijde sojavoorraad gecertificeerd. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat een aantal obstakels de verdere groei in de weg staan.


Voor het onderzoek werkte accountantskantoor KPMG samen met de Sustainable Trade Initiative (IDH), WWF, de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en de International Finance Corporation (IFC). Bij andere grondstoffen dan soja is het aandeel gecertificeerde productie veel groter dan de drie procent maatschappelijk verantwoorde soja die er momenteel geproduceerd wordt. Zo is 16 procent van de koffie gecertificeerd en geldt dit voor 14 procent van de wereldwijde palmolieproductie.

Als obstakels voor gecertificeerde productie van bijvoorbeeld RTRS- en ISCC-soja voert KMPG de relatief beperkte vraag naar gecertificeerde soja aan, alsook de variabele beschikbaarheid van verantwoorde soja, het erg gefragmenteerde landschap van gecertificeerde soja en de hogere kosten voor landbouwers.

De vraag naar soja vanuit de veevoederindustrie is de afgelopen tien jaar met zo’n 70 procent toegenomen, van 155 miljoen ton in 1998 tot zo’n 265 miljoen ton in 2012. De productie van soja heeft echter ingrijpende gevolgen voor het milieu en de omgeving. Het vergroten van het aandeel verantwoorde soja in de productie draagt volgens KPMG bij aan een oplossing voor de belangrijkste uitdagingen op milieuvlak. Het verkleint naar verluidt ook de commerciële risico’s voor eindgebruikers.

Voor het wegnemen van de barrières die de productie van verantwoorde soja in de weg staan, is een gezamenlijke inspanning van alle partners in de keten nodig. ‘Van producenten tot eindgebruikers, van handelaars tot verwerkers, van investeerders tot certificeerders en van overheden tot consumenten’, aldus KPMG.

Meer info: ‘Sustainable Insight: A roadmap to responsible soy’

Bron: VILT