Koopmans zet in op ambacht nieuwe stijl met regionale akkerbouwers

16-05-2013 \\ Innofood nieuws

 

Koopmans Koninklijke Meelfabrieken wil meer grip krijgen op waar producten vandaan komen. Dit is een belangrijke reden waarom de meelproducent lid wordt van Stichting Veldleeuwerik.

De stichting zet zich samen met akkerbouwers en verwerkende bedrijven in voor duurzame ketens in de voedselproductie.

 

Met een goed geweten genieten van gezonde producten, dat is ambacht nieuwe stijl volgens Koopmans Koninklijke Meelfabrieken (KKM-groep). Het lidmaatschap van Stichting Veldleeuwerik moet helpen dit te verwezenlijken.

 

Herkomst producten

Koopmans wil de nadruk leggen op gezondheid en smaak en vindt dat duurzaamheid en weten waar grondstoffen vandaan komen daar een belangrijk onderdeel van zijn. Hoewel het bedrijf nu al veel samenwerkt met duurzame leveranciers in Europa, is de grip op herkomst en kwaliteit het grootst als er wordt samengewerkt met lokale leveranciers.

 

Lees hier het volledige artikel in VMT