Klimaat en portemonnee gebaat bij waterbehandeling

10-12-2018 \\ Over onze leden, Overig nieuws

Voor meer informatie: Nick Liebrand, Grünbeck Waterbehandeling en Innofood lid. (nick.liebrand@gruenbeck.nl)

Water is van essentieel belang in het productieproces. Maar het kan ook problemen veroorzaken.

Gewoon leidingwater is hard en corrosief en zorgt ervoor dat de kleppen verstopt raken, meet- en regeltechnieken ontregeld worden, lekkages in warmtewisselaars en leidingen ontstaan en energiekosten stijgen. Met een deugdelijke waterbehandeling behoren dit soort problemen tot de verleden tijd.

Stoomketelwater wordt door de bank genomen alleen onthard. Met als gevolg dat zouten zich in de ketel concentreren. Om corrosievorming tegen te gaan moeten de ketels regelmatig worden gespuid. Omdat daarbij veel (warmte)energie verloren gaat, is dit een relatief prijzige aangelegenheid. Door ontzouting van ketelwater kunnen deze kosten worden voorkomen. Grünbeck Nederland heeft zich hierin gespecialiseerd. Een ketelwaterbehandeling met een RO-installatie brengt een aantal voordelen met zich mee. De behandeling leidt ertoe dat er minder vaak gespuid hoeft te worden, de schade aan de stoomketel beperkt blijft, de levenscyclus van de stoomketel omhoog gaat, op energie en onderhoud bespaard wordt en het verbruik van chemicaliën daalt.

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord van Parijs. In 2030 moeten we een energiereductie van 49 procent gerealiseerd hebben. Een scherpe eis, die verplichtingen schept. We moeten kijken naar duurzame methoden en technieken waarmee we onze torenhoge ambities kunnen waarmaken. Een ketelwaterbehandeling lijkt een druppel op de gloeiende plaat, letterlijk en figuurlijk, maar kan wel degelijk bijdragen aan de doelstellingen die in Parijs zijn geformuleerd. En ook niet onaardig om te weten: een behandeling met een RO-installatie is goed voor de portemonnee.

Neem als voorbeeld een klant van Grünbeck Nederland, een levensmiddelenproducent. Hier kon het zogeheten spuipercentage van een ketel worden teruggebracht van een gangbare 17,5 procent naar 1 procent. In verband met bijmenging met onthardwater, ter besparing van chemicaliën, kwam het werkelijke spuipercentage na behandeling uit op 3 procent. Dat betekende een gemiddelde afname van 14,5 procent. Omgerekend kwam dat neer op 63.520 kubieke meter gas per jaar. Gemeten naar een gasprijs van 0,32 euro per kubieke meter en met inachtneming van de operationele kosten van een RO-installatie, liep de jaarlijkse besparing bij deze klant daardoor op tot 16.222 euro.

Parijs is nog ver, de opdracht die voor ons ligt is pittig, maar door omarming van duurzame alternatieven als wind- en zonne-energie én slimme technieken als waterbehandeling kan ‘Operatie 2030’ een succesverhaal worden. Een verhaal dat geen energie kost, maar juist energie genereert, in alle opzichten.