Kleine bedrijven in topsectoren krijgen sneller krediet

12-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

Het kleinbedrijf krijgt in de topsectoren gemakkelijker krediet dan in andere branches. Voor grote ondernemingen geldt dit onderscheid niet.
 
Ook tussen topsectoren onderling zijn grote verschillen. In de voedsel- en agrarische sector en de creatieve industrie hebben veel bedrijven financiering gezocht in high tech en chemie maar in tuinbouw juist weinig.
 
In topsectoren (waaronder agrarische, creatieve, high tech en tuinbouw)kreeg 54 procent de gevraagde banklening volledig tegen 31 procent in overige sectoren. Opvallend is dat er in het grootbedrijf geen verschil tussen top- en niet-topsectoren bestaat. Bij het zoeken van extern eigen vermogen is hetzelfde te zien.
 
Dit zijn enkele uitkomsten van de Financieringsmonitor Topsectoren 2012 van onderzoeksbureau Panteia, uitgevoerd in het kader van het Programmaonderzoek Topsectoren van het Ministerie van Economische Zaken.
 
 
Bron: ANP