Klanten Grolsch vanochtend normaal bevoorraad

15-10-2013 \\ Innofood nieuws

Vanaf vanmorgen 06.00 uur heeft een aantal medewerkers in productie op initiatief van FNV Bondgenoten het werk neergelegd. Hierdoor ligt een gedeelte van deze afdelingen stil. Vanmorgen zijn echter wel alle vrachtwagens voor de bevoorrading van klanten tijdig uitgereden.
 
Voor Grolsch is het essentieel dat klanten en leveranciers geen hinder ondervinden van deze werkonderbrekingen. Helen ter Huurne: ‘Op dit moment stellen we alles in het werk om de gevolgen voor onze relaties tot een minimum te beperken. Vanmorgen zijn alle vrachtwagens voor de bevoorrading van klanten tijdig uitgereden. We willen dan ook benadrukken dat we onze klanten tot nu toe zoals afgesproken hebben kunnen bevoorraden. Klanten en leveranciers worden uiteraard proactief en tijdig geïnformeerd.
De directie van Grolsch is altijd bereid om op basis van goede argumenten en wederzijds respect om tafel te gaan met FNV Bondgenoten.’