Klacht tegen plofkipcommercial Wakker Dier afgewezen

07-10-2013 \\ Innofood nieuws

De Reclame Code Commissie heeft een klacht van een particulier met onbekende achtergrond tegen de tv spot van Wakker Dier afgewezen. In de spot werd gewezen op kreupelheid van vleeskuikens in de gangbare vleeskuikensector. Wakker Dier stelt dat het gangbare pluimveevlees dat Albert Heijn en Jumbo aanbieden voor de helft komt van kuikens die leden aan kreupelheden. Volgens de commissie zijn de wetenschappelijke onderzoeken waarop Wakker Dier zich baseert ‘voldoende basis’ om die conclusie te trekken.

De commissie acht het beeld van de door de poten zakkende kip ‘confronterend, maar niet is gebleken dat daarmee een vertekend beeld van de realiteit wordt gegeven.’ Wakker Dier gaat dan ook door met haar campagne tegen de plofkip bij Albert Heijn en Jumbo.

Van de commissie mag Wakker Dier de ‘gewone’ kip van Albert Heijn en Jumbo ook plofkip blijven noemen: ‘Het is inmiddels een algemeen bekend feit dat kippen die op gangbare wijze worden geproduceerd, plofkippen worden genoemd.’ Wakker Dier voert al bijna 2 jaar campagne voor betere kip in winkels.

Bron: Wakker Dier