Kennispoort Regio Zwolle naar volgende fase met nieuw team

07-03-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

Per 1 april a.s. start Marius Woldberg als nieuwe directeur bestuurder bij Kennispoort Regio Zwolle. Gelijktijdig wordt Wilma van Ingen, CEO bij Nysingh advocaten-notarissen, benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Kennispoort. De directeur bestuurder gaat samen met de nieuwe Raad van Toezicht invulling geven aan de nieuwe koers van Kennispoort.

Sinds 2006 speelt Kennispoort een belangrijke rol in de regio. Ondernemers ervaren de inspanningen en activiteiten van Kennispoort Regio Zwolle als waardevol. Dat blijkt uit het jaarlijkse tevredenheidonderzoek, waar een overall score van bijna 8 uitrolt. De huidige economische situatie en een veranderende context versterken echter het belang te investeren in de toegevoegde waarde en de doorontwikkeling van Kennispoort Regio Zwolle.

De afgelopen maanden is door een coalitie van bedrijfsleven, overheden, en kennisinstellingen onder leiding van gedeputeerde Theo Rietkerk, namens de provincie Overijssel en wethouder René de Heer, namens de 17 regiogemeenten, intensief samengewerkt. Met als doel om de regio economisch krachtig te positioneren, ondernemers te ondersteunen bij hun innovatieve ondernemerschap en de regionale samenwerking tussen bedrijven te versterken. In nauwe samenwerking met ondernemers is daarvoor een Innovatiestrategie en Human capital agenda opgesteld voor de regio Zwolle.

Op 28 maart aanstaande vindt de presentatie van deze innovatieagenda plaats tijdens een netwerkmeeting. Dan wordt ook de Economic Board ingesteld, met prominente ondernemers en bestuurders uit de regio. De Economic Board ziet toe op de uitvoering van de innovatieagenda, maakt zich sterk voor de economie in de Regio Zwolle en zorgt ervoor dat belangrijke economische thema’s op de politieke agenda komen.

Het versterkte en vernieuwde Kennispoort onder leiding van Marius Woldberg en Wilma van Ingen krijgt de opdracht van de partners stevig invulling te geven aan de innovatie- en human capital agenda.

 

Lees hier het volledige artikel op de site van Kennispoort