Kennispark en Innofood: Samen innoveren

16-07-2013 \\ Innofood nieuws

             
         
                  
                               
 
  
Stichting Kennispark Twente en Innofood werken samen aan economische structuurversterking en werkgelegenheid in de foodsector in Twente.  Food is een belangrijke sector in Twente die er voor een groot deel van de werkgelegenheid zorgt.  Belangrijke spelers zijn bijvoorbeeld Grolsch, Bolletje, Johma, Zuivelhoeve en Zwanenberg. Met Innofood en Kennispark Twente kijken deze bedrijven gezamenlijk naar innovatie binnen gemene delers, zoals bijvoorbeeld een zuiniger water- en energiegebruik.
 
Vanuit de doelstelling duurzame economische structuurversterking en behoud en creatie van werkgelegenheid wordt er in de sector food in Twente vanuit Stichting Kennispark samengewerkt met Stichting Innofood. Het voormalig Foodcluster van het Innovatieplatform Twente heeft plaatsgenomen als adviesraad van Innofood.
 
Dat gebeurt onder andere bij Pitch&Match Sessies. Tijdens die bijeenkomsten geven we de regionale roadmap op het gebied van food verder vorm en gaan we op zoek naar nieuwe product- marktcombinaties.  Dat doen we door met groepen bedrijven en experts uit kennisinstellingen dieper in te gaan op een bepaald thema. Deelnemers pitchen in 3 minuten hun ambities en uitdagingen op geselecteerde thema’s uit de roadmap. Daarna volgt het Matchen: waar liggen kansen? Wat is er nodig om gezamenlijke ambities te realiseren? Waar kunnen deelnemers elkaar aanvullen? Wat kunnen andere partijen aanvullen? De Pitch&Match sessies worden gehouden in de informatierijke omgeving van het VR-lab, waardoor deelnemers voortdurend informatie kunnen verzamelen, presenteren, delen en verwerken.
 
Innofood
Innofood is hét foodnetwerk in Oost-Nederland. Het netwerk van samenwerkende bedrijven komt voort uit de foodindustrie en is al vanaf 1998 actief. Naast de belangenbehartiging van haar ruim 60 leden, stimuleert Innofood innovaties, bundelt ze de krachten en is zij aanspreekpunt voor regionale en landelijke overheden en andere instanties. Ook is zij o.a. d.m.v. het project Talent4Food actief met de uitvoering van de Human Capital Agenda van de Topsector agrofood.
 
KENNISPARK TWENTE – Innovate & Accelerate
Vanaf de innovatiecampus in Enschede zet stichting Kennispark Twente zich in om een optimaal ecosysteem voor innovatie en ondernemerschap in Twente te creëren. Die omgeving biedt kansen voor innovatieve ondernemers, die door te groeien en kansen te pakken de innovatiekracht van onze regio en Nederland vergroten. Kennispark Twente staat voor innovatie en versnelling, op basis van de kennis van het talent van onze bedrijven en kennisinstellingen.
  
Kennispark Twente: The Gallery, Hengelosestraat 500, 7521 AG Enschede, 053 48 94 118, contact@kennispark.nl, www.kennispark.nl
 

 

 

Kom op 26 september 2013 naar de themabijeenkomst ‘Concurrentieel voordeel door innovatie in Food Packaging’.  

In september wordt in The Gallery The European Packaging Gallery geopend. The European Packaging Gallery is een samenwerking van DeDutch een zusterbedrijf van Het Foodatelier en de UT. Samen met de aanwezigheid van Kennispark en de foodbedrijven verenigd in Innofood maakt The European Packaging Gallery van Twente de meest innovatieve regio op het gebied van food packaging.

 

Klik hier voor meer informatie