Innovatie

De voedselketen verandert. We hebben allemaal eten en drinken nodig, maar de manier waarop we eten en drinken maakt een ontwikkeling door. Innoveren is een must, maar is ook een lastige opgave. Hieronder lees je meer over de veranderingen, gevolgen en bronnen van inspiratie.


Ideegeneratie


New businessmodellen

  • Market Readiness Program
  • De VOORT-methodiek houdt – anders dan andere methoden – systematisch rekening met de dynamiek van het bedrijfsleven om zo tot innovatie te komen. https://www.gijsvanwulfen.com/VOORT methode| Gijs van Wulfen (actie: Joline)

Nieuwe technologieën en concepten


Innovaties in food


Boeken over innovatie

Podcast

Regelingen