Beleid overheid en instrumentarium


Beleid

De Nederlandse agri- en foodsector omvat een groot aantal bedrijven, klein en groot. Deze vormen samen een keten waarin primaire productie en (industriële) verwerking plaatsvindt. Wat betreft innoverend vermogen en productiviteit heeft Nederland met deze sector een leidende positie in de wereld.

De agri- en foodsector heeft de ambitie om bij te dragen aan een aantal maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, klimaat en gezondheid. Dit stelt eisen aan zowel het productiesysteem als aan haar producten.

Voor deze maatschappelijke opgaven is/wordt beleid ontwikkeld op zowel  provinciaal, nationaal als Europees niveau.

Meer informatie over dit beleid tref je onderstaand.


Provincie Overijssel

Provincie Gelderland

Nationaal

Europees

Instrumentarium

Om een (extra) impuls te geven aan de uitvoering van het geformuleerde beleid zijn er vanuit overheid, kennisinstellingen, etc. diverse regelingen v.w.b. subsidie-, financiering- en ondersteuning voor initiatieven van bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Meer hierover lees je in onderstaand overzicht. 


Subsidie en financieringsmogelijkheden

Provincie Overijssel

Provincie Gelderland

Oost NL

Financieringsmogelijkheden

Deelname aan projecten


TKI Agri & Food: fundamenteel en toegepast onderzoek, plus valorisatie

RVO

Novel-T


WUR