Kennisblokken

Innofood is het foodnetwerk van Oost-Nederland. Onze leden voorzien wij van  kennis en informatie over trends en ontwikkelingen in food, andere branches en het maatschappelijk speelveld. Dit doen wij voor zeven relevante “blokken”.

Technologie

Negen miljard monden voeden in 2050, dat is de uitdaging waar de voedingsindustrie voor staat. Klimaatverandering, erosie en verstedelijking zetten de voedselproductie onder druk. Hoe gaan we in de toekomst...

Lees meer

Voedselkwaliteit en – zekerheid

Gezond en veilig voedsel is en blijft essentieel voor afnemers en consumenten.  Voor de sector is het de opgave om dit te kunnen borgen. Er is een toenemende vraag naar meer, volledige transparantie in de...

Lees meer

Innovatie

De voedselketen verandert. We hebben allemaal eten en drinken nodig, maar de manier waarop we eten en drinken maakt een ontwikkeling door. Innoveren is een must, maar is ook een lastige opgave. Hieronder lees...

Lees meer

Beleid overheid en instrumentarium

Beleid De Nederlandse agri- en foodsector omvat een groot aantal bedrijven, klein en groot. Deze vormen samen een keten waarin primaire productie en (industriële) verwerking plaatsvindt. Wat betreft innoverend...

Lees meer

FoodWaste

In een wereld waar bijna een miljard mensen honger lijdt is het eigenlijk onvoorstelbaar, maar toch wordt wereldwijd een derde van het geproduceerde voedsel verspild. In Nederland verdwijnt er per huishouden...

Lees meer