Kennis en technologie als exportproduct

08-03-2013 \\ Innofood nieuws

 

Het Nederlandse agrocomplex is internationaal georiënteerd, competitief, technologisch sterk ontwikkeld en kennisintensief, zo blijkt uit een rapport van het LEI. Maar hoe stel je dat vast?
 

De sterke technologie en het kennisniveau worden vaak gebruikt om de sterke concurrentiepositie van de Nederlandse agribusiness te verklaren. Maar hoe stel je vast dat het technologisch sterk of kennisintensief is? Kennis en technologie zijn geen aparte codes in de handelsstatistieken, maar zijn ‘embedded‘ (ingesloten, verankerd) in producten en diensten.

 

De nota Export van kennis en technologie door het Nederlandse agrocomplex van het LEI beschrijft in drie korte beschouwingen zoektochten naar manier om de hoogte van de export van kennis en technologie te meten.

Embedded kennis

De eerste twee beschouwingen gaan vooral in op definities en verschijningsvormen van kennis en technologie en zoekt naar mogelijkheden om de export van technologie en kennis te meten. De derde bijdrage probeert de kennisintensiteit van de Nederlandse agrarische export te meten door gebruik te maken van het concept van ‘high value vertical intra-industry trade‘ uit de internationale handelstheorie.

Dat concept gaat uit van de veronderstelling dat dezelfde producten tussen landen kunnen worden verhandeld omdat deze producten verschillen in kwaliteit. Dat verschil in kwaliteit wordt tot uitdrukking gebracht door verschillen in prijs. Producten met een gemiddeld hogere prijs hebben een hogere kwaliteit door ‘embedded’ kennis.

De aanpak is verkennend en is een illustratie van hoe je ‘embedded technology‘ met relatief gemakkelijk voorhanden handelsdata kunt meten.

 

Bron: Groen Kennisnet