Inzet Innovatiecentrum Greenport Venlo werpt vruchten af

29-04-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

Innovatiecentrum Greenport Venlo heeft nog geen jaar na de officiële start de grens van 10 miljoen euro aan projectomvang gepasseerd. Tot medio april 2013 zijn met hulp van het Innovatiecentrum 69 projecten met een totale omvang van bijna 12 miljoen gerealiseerd. Alle projecten zijn door ondernemers uit de sectoren agro&food, logistiek, maakindustrie en biobased economy geïnitieerd en medegefinancierd.

Het Innovatiecentrum is in mei 2012 officieel opgericht door de gemeenten in de regio Venlo, provincie Limburg en Ondernemend Limburg om innovatie in de regio te stimuleren. Tegen eind 2014 moet het Innovatiecentrum het tienvoudige van de exploitatiemiddelen aan projectomvang hebben gerealiseerd, te weten 30 miljoen euro. Prof. Emmo Meijer, bestuursvoorzitter van het Innovatiecentrum: “Wij zijn uiteraard verheugd dat we inmiddels ruim eenderde hebben gerealiseerd. Belangrijker nog is dat we met ondernemersgestuurde innovatie de concurrentiepositie van de regio verstevigen en daarmee een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling kunnen leveren.”

Grote diversiteit projecten

De projecten die met inzet van Innovatiecentrum tot medio april gerealiseerd zijn, zijn zeer divers, zowel in aard, omvang en aantal deelnemers als in wijze van ondersteuning en financiering. Wouter Keij, directeur van het Innovatiecentrum: “Binnen alle sectoren waar het Innovatiecentrum zich op richt zijn projecten ontwikkeld. Voorbeelden binnen agro& food en biobasedeconomy zijn de ontwikkeling van een integraal hightech glastuinbouwsysteem,de ontwikkeling van een smaakmeter voor aardbeien, de verwaarding van stromaterialen, de verwerking van bietenblad tot hoogwaardige producten zoals eiwit. Bij de sectoren logistiek en maakindustrie kan men denken aan de samenwerking op het gebied van service innovatie van zeventien startende bedrijven rond Document Services Valley (een project van Océ/ Canon), een duurzame dagelijkse groente- en fruitshuttle tussen de REO Veiling in Roeselare (B) en Venlo of de samenwerking van vijftien logistieke bedrijven in vier projecten rond sierteelt, logistiek tussen greenports, bouwmaterialen en vakbekwaamheid.”

Resultaat samenwerkingen

De projectomvang varieerde tussen enkele duizenden euro’s en een paar miljoen euro. De verhouding tussen private en publieke financiering ligt gemiddeld op 50/50,waarmee het ondernemerscommitment duidelijk wordt geïllustreerd. De snelle realisatie van de huidige portfolio is een positief effect van de samenwerkingen die het Innovatiecentrum in 2012 is aangegaan met LIOF, Arvalis, Syntens, Kids University for Cooking, Knowhouse, GreenBrains, Feed Design Lab, Dutch PolymerInstitute en TNO. De rol van het Innovatiecentrum loopt van financiële ondersteuning van subsidieaanvragen, het bij elkaar brengen van projectpartijen en het ondersteunen bij het uitwerken van een businesscase of projectfinanciering.

 

Bron: Greenport Venlo