Investeringsprogramma OP-Oost versterkt concurrentiepositie Oost-Nederland in Europa

04-03-2015 \\ Overig nieuws

Innovatieve MKB bedrijven staan centraal

Op 26 februari hebben gedeputeerde Annemieke Traag van Gelderland en gedeputeerde Eddy van Hijum van Overijssel in Nijmegen het programma OP-Oost 2014-2020 gelanceerd. Met OP-Oost wil Oost-Nederland haar concurrentiepositie binnen Europa versterken en zich verder ontwikkelen als toonaangevende innovatieve Europese regio. OP-Oost is vooral bedoeld voor het MKB.

In OP-Oost zijn twee prioriteiten gesteld: versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie en ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken. ICT, water, chemie en de creatieve en maakindustrie zijn daarbij sleuteltechnologieën. Vier gebieden staan centraal: High Tech Systemen en Materialen (HTSM), gezondheid (Health), Agrofood en Energie & Milieutechnologie (EMT). Voor OP-Oost heeft de Europese Unie 100 miljoen beschikbaar gesteld en het Rijk 18 miljoen. Beide provincies dragen 47 miljoen bij.

Indienen

Het budget van OP-Oost wordt ingezet door middel van subsidies. Bedrijven kunnen projecten indienen. Een eerste openstelling is op 16 februari van start gegaan. Ruim 80 bedrijven hebben inmiddels subsidie aangevraagd voor onderzoek, een haalbaarheidsstudie of voor het opstellen van een businesscase. De regeling is zo’n groot succes, dat het plafond van 1,8 miljoen ruimschoots overschreden is. Daarmee blijkt de regeling in een grote behoefte bij ondernemers te voorzien. De volgende openstelling wordt voorzien in april.

De beide gedeputeerden lanceerden OP-Oost tijdens de Gelderse Nacht van de Economie. Volgens hen levert OP-Oost een belangrijke stimulans op voor de regionale economie. Annemieke Traag: “Innovatie, duurzaamheid, maatschappelijke uitdagingen en ondernemen staan centraal bij OP-Oost. De enorme belangstelling voor de eerste openstelling van het programma bevestigt dat ondernemersin Oost-Nederland volop kansen zien in dit programma.”

Eddy van Hijum: “Binnen OP-Oost zetten we sterk in op samenwerking tussen ondernemers in het MKB, onderwijs- en onderzoekinstellingen en de overheid. Daarmee stimuleren we de groei van de Oost-Nederlandse economie en de werkgelegenheid.”

Voor meer informatie over OP-Oost 2014-2020: www.op-oost.eu

 

Bron: Provincie Overijssel