Internetconsultatie EFRO Gelderland en Overijssel

07-10-2013 \\ Innofood nieuws

De provincies Overijssel en Gelderland werken op dit moment samen aan een nieuw Europees programma in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de periode 2014 – 2020. Doel van dit programma is het versterken van de regionale economie in Oost-Nederland. De provincies nodigen alle betrokkenen uit om te reageren op het concept EFRO-programma.

Samen met de grote steden van Gelderland en Overijssel en het ministerie van EZ hebben we het concept programma (pdf)ontwikkeld. Het kent twee inhoudelijke thema’s: Innovatie en Koolstofarme economie.

De activiteiten binnen het thema Innovatie richten zich op de vier sterke sectoren voor Oost-Nederland: HighTech Systems and Materials (HTSM), Agrofood, Health en Energie en MilieuTechnologie (EMT). In de Slimme Specialisatie Strategie wordt de onderbouwing van deze sectoren gegeven. Centraal in het EFRO-programma staat de productontwikkeling in de genoemde sectoren. Het programma richt zich op verdere vorming van clusters en netwerken en de productontwikkeling, inclusief de opstelling van business cases. Primaire doelgroep zijn de bedrijven uit de genoemde sectoren.

Het tweede thema is Koolstofarme economie. Naast het stimuleren van de innovatie en het ondersteunen van netwerken in deze sector nemen binnen dit thema ook energiebesparende maatregelen in woningen een belangrijke plaats in.

Alle betrokkenen kunnen reageren op het concept EFRO-programma door middel van het reactieformulier. De Slimme Specialisatie Strategie (pdf) is een onderlegger van het programma waarop niet gereageerd kan worden. De reactietermijn sluit op 15 oktober 2013. De reacties en suggesties zullen in de maand oktober worden onderzocht waarna het programma wordt aangepast. De planning is om het definitieve programma in november naar de Europese Commissie te sturen.

 

Bron: Provincie Overijssel