Internationale afstemming onderzoek biologische sector

25-05-2013 \\ Innofood nieuws

 

Seminar gehouden in Amsterdam

Woensdag 15 mei organiseerde het ministerie van Economische Zaken in Amsterdam een onderzoeksseminar vanuit haar rol als partner in het CORE Organic platform. CORE Organic is een netwerk waarin 21 Europese landen hun beleid voor onderzoek in de biologische sector met elkaar afstemmen en gezamenlijk prioriteiten bepalen. Zo wordt versnippering van onderzoeksbudget tegengegaan. Er zijn nu 14 Europese projecten via dit netwerk gestart en die werden allemaal in Amsterdam gepresenteerd door de projectleiders.

 

Het Louis Bolk Instituut en Wageningen UR in Nederland doen mee in vier van de projecten, te weten Healthy Hens, ICOPP, Tilman-ORG en Authentic Food. Bionext organiseert voor het Ministerie van EZ de inbreng van de biologische sector. Kijk voor meer informatie op www.coreorganic2.org of neem contact op met Marian Blom.

 

Bron: Bionext