Innovatieproject rond gezonde voeding ‘FooDS’ van start

22-07-2013 \\ Innofood nieuws

Industriebank LIOF en Hochschule Niederrhein zijn gestart met een project om in te spelen op de behoeften en eetgewoonten van de vergrijzende maatschappij Het project Food and Delivery Solutions (FooDS) wordt in samenwerking met Innovatiecentrum Greenport Venlo en een aantal partners in zowel de grensregio’s Rhein Maas als Noord-Limburg uitgevoerd. FooDS moet nieuwe kansen bieden voor bedrijven in de ouderenzorg, voedselproducenten, vervoerders en de foodservice, met name op het gebied van online bestelling, levering, diensten en productontwikkeling. Het project wordt in april 2015 afgerond. Met de uitvoering is een bedrag gemoeid van 3,1 miljoen euro.

Binnen FooDS staat een drietal zaken centraal: de ontwikkeling van verrijkte voedingsmiddelen en aangepaste samenstellingen daarvan, het bedenken van innovatieve bestel- en bezorgsystemen voor voedingsmiddelen en de ontwikkeling van basisvoorzieningen in het platteland en kleinere steden. De focus ligt daarbij op regionale producten en het optimaliseren van de logistiek, met als extra resultaat een positief milieu-effect. Daarmee past FooDS integraal binnen de ontwikkeling van Greenport Venlo.

Het project FooDS wordt gestart omdat steeds meer mensen over een langere tijdsperiode van hun leven hulp- en zorgbehoevend zijn en daarnaast ondersteund moeten worden om zo lang mogelijk onafhankelijk te blijven. Het is van belang dat producten en diensten daarop worden afgestemd. Er zullen nieuwe verrijkte voedingsmiddelen worden ontwikkeld, proefproducties worden gemaakt, en testen en onderzoeken worden gedaan op de gezondheidbevorderende effecten. De partijen willen tevens bestaande logistieke- en bestelsystemen gaan combineren of aanpassen. Bestaande regionale centra worden als distributiehubs ingericht waar de maaltijden ook kunnen worden opgehaald en waar andere diensten kunnen worden verleend.

De komende tijd zal worden bekeken welke productconcepten kunnen worden ontwikkeld en hoe de concurrentiepositie van de betrokken mkb-bedrijven in het gebied Noord-Limburg en de regio Rhein Maas kan worden versterkt. De overige deelnemende partners in FooDS naast LIOF en Hochschule Niederrhein zijn aan Nederlandse zijde Fresh Park Venlo, Hutten Catering, Janssen Distribution Services, Munckhof Groep, Proteion, gemeente Peel en Maas, Rendiz en de Universiteit Maastricht.

Bron: Greenport Venlo