Innovatiemakelaars versnellen innovatie in MKB

22-12-2014 \\ Innofood nieuws

TKI Agri & Food heeft, in samenwerking met de regionale Agri & Foodclusters en de branche-organisaties Bionext en ZLTO, de afgelopen weken elf innovatiemakelaars in dienst genomen. De innovatiemakelaars ondersteunen MKB-ondernemers bij het ontdekken en het benutten van innovatiekansen, in de regio en daarbuiten. Elke innovatiemakelaar heeft een eigen expertisegebied.

Kees de Gooijer, directeur TKI Agri & Food, is blij met de komst van de innovatiemakelaars: ‘Om je marktpositie te behouden of uit te breiden is innoveren noodzakelijk. Tegelijkertijd blijft innoveren een lastige opgave. Je begeeft je op onbekend terrein en je hebt nooit de garantie van succes. Om de kans van slagen te vergroten, kunnen ondernemers in de agrifoodsector nu, regionaal en landelijk, onze innovatiemakelaars inschakelen’.

Aanspreekpunt voor leden van Innofood

Gerry Hemink en Marc Oude Luttikhuis zijn aangesteld als innovatiemakelaar. Zij richten zich beiden op thema “consument”.

Dat betekent dat zij het eerste aanspreekpunt zijn voor innovatieve ideeën die een link hebben met trends en ontwikkelingen bij consument of maatschappij.

Hun bagage: ruime ervaring in productontwikkeling, business development en marketing en een uitgebreid netwerk van ondernemers en onderzoekers.

Gerry Hemink is het eerste aanspreekpunt voor leden van Innofood.
Ze is te bereiken via
06-55 858 705.

Inzet van een innovatiemakelaar is gratis.

Ondernemer aan het roer

De innovatiemakelaars denken mee over de marktkansen van een innovatief idee. Ook kunnen ze ondersteuning bieden bij het opstellen van een goede business case met de juiste waardenpropositie en verdienmodel. Daarnaast kunnen de innovatiemakelaars bijdragen aan het vormen van een consortium of partnership met andere bedrijven en/of kennisinstellingen. Daarbij blijft de ondernemer aan het roer staan. ‘Logisch’, vindt De Gooijer: ‘De innovatiemakelaars hebben een adviserende en begeleidende rol. De ondernemer is degene die richting geeft.’

Expertisegebieden

Elke innovatiemakelaar heeft een eigen expertisegebied, aansluitend op de thema’s van het innovatiecontract van de Topsector Agri&Food en op regionale specialisaties: de expertisegebieden van deze makelaars komen overeen met sterktes van de specifieke regio’s. Er zijn makelaars aangesteld op het gebied van valorisatie van reststromen, resource-efficiency, duurzame veehouderij, markt en ketens, gezondheid, producttechnologie en duurzame maaktechnologie en consument-gerelateerde vraagstukken. Ook is er een innovatiemakelaar die zich bezig houdt met mogelijke crossovers met andere topsectoren.

Een overzicht van de elf innovatiemakelaars en hun contactgegevens vindt u hier.

 

Bron: TKI Topsector Agri & Food