Innovatie in de Nederlandse levensmiddelenindustrie op een doodlopende weg

01-10-2013 \\ Innofood nieuws

Nederland staat op drie als het gaat om innovatie in de levensmiddelenindustrie. De belangrijkste focus van Nederlandse bedrijven ligt echter op procesefficiëntie en kostenverlaging in plaats van productvernieuwing en marketing; op den duur een doodlopende weg. Dat stellen onderzoekers van het LEI, onderdeel van Wageningen UR in twee rapporten die staatssecretaris Dijkma van Economische Zaken naar de Tweede Kamer gestuurd heeft.

Ten opzichte van Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk heeft de Nederlandse levensmiddelenindustrie een relatief sterke positie wat betreft onderzoek en ontwikkeling, en is sterk als het gaat om samenwerking bij innovatie. De omzet uit nieuwe producten loopt in Nederland achter bij de andere onderzochte landen. De omzet wordt voornamelijk gegenereerd door bestaande of enigszins aangepaste producten.

Innovatie vooral gericht op efficiëntieverbetering
Om concurrerend te blijven richten de levensmiddelenbedrijven zich vooral op efficiëntie van productieprocessen en distributie. Op langere termijn kan dit ertoe leiden dat de concurrentiekracht en werkgelegenheid in de Nederlandse levensmiddelenindustrie onder druk komen te staan. Zowel de marktconcentratie in de levensmiddelenindustrie zelf als de veranderingen in de afzetstructuur en concurrentie met huismerken verschillen per land en deelsector. In hoeverre die verschillen een verklaring vormen voor veel of weinig innovatie is een vraag die nader onderzoek vergt.

MKB
Innovatie van het MKB is belangrijk voor de concurrentiepositie en werkgelegenheid. Het MKB wordt echter belemmerd door hoge kosten, gebrek aan middelen en onvoldoende gekwalificeerde werknemers.

Reactie Dijksma
Dijksma stelt in een reactie dat haar inzet gericht is op het wegnemen van de genoemde belemmeringen voor innoverende MKB door een reeks aan maatregelen. Onder andere door stimulering van investeringen in kennisontwikkeling en -valorisatie met het MIT (MKB Innovatieregeling Topsectoren) en het Innovatiefonds MKB+. Met de start van nieuwe Centra voor Expertise wil zij het aanbod van gekwalificeerd personeel versterken.

Zie voor meer informatie de rapportenInnovatie in de levensmiddelenindustrie – Een internationale benchmarkstudie en Innovatie in de Nederlandse levensmiddelenindustrie – De rol van het mkb op de site van het ministerie van EZ.

Bron: FoodHolland