Innovatie-estafette 2013 – Verbreed je Horizon!

26-06-2013 \\ Innofood nieuws

Verbreed je Horizon!

Wereldwijde verstedelijking, groeiende vervoersstromen en uitputting van natuurlijke hulpbronnen; enkele van de grote uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Tegelijk zijn het ook kansen voor duurzame oplossingen en voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Innovatie-estafette, die op 12 november 2013 in de RAI plaatsvindt, draagt hieraan bij door ondernemers, onderzoekers, overheden en burgers met elkaar te verbinden, hen te inspireren en zo innovaties te versnellen. Tijdens de Innovatie-estafette wordt het Nederlandse startsein voor het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 gegeven. In workshops kunnen bezoekers zich informeren over alle mogelijkheden van dit programma. Op de beursvloer van de estafette presenteren deelnemers uit de betrokken (top-) sectoren hun innovatieve oplossingen. De focus ligt dit jaar op de cross-sectorale thema’s Smart Cities, Green Transport en Circular Economy.

   

Doorbraken

U kunt tijdens de Innovatie-estafette nieuwe verbindingen aangaan met ondernemers, onderzoekers, overheden en burgers. Er worden die dag afspraken gemaakt om innovaties te stimuleren en te versnellen als antwoord op de maatschappelijke uitdagingen. Draag bij aan de bijzondere energie die bij elke editie weer voor doorbraken zorgt!

 

Ontmoetingspunt

Met naar verwachting drieduizend professionals uit bedrijfs-leven, kennisinstellingen en overheid is de estafette de uitgelezen kans om uw netwerk te versterken en te verbreden. Topmensen, dwarsdenkers en friskijkers zullen u inspireren tijdens het plenaire gedeelte of gedurende één van de vele presentaties op de beursvloer. Laat u in de verschillende themasessies informeren over innovaties en over het subsidieprogramma van Horizon 2020. Ontmoet partijen die ervaring hebben met (Europese) onderzoeks- en innovatieprogramma’s en vind toekomstige partners.

 

Vanzelfsprekend zijn ook de bewindslieden van de ministeries van Economische Zaken, van Infrastructuur en Milieu en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Boegbeelden van de negen topsectoren en leden van het Innovatie Beraad van Infrastructuur en Milieu aanwezig op deze dag. En omdat we dit keer in de RAI zijn is innovatief Amsterdam ook goed vertegenwoordigd.

 
Stokje doorgeven

Een netwerkborrel rondt de dag af, maar niet de estafette. Die gaat door. Het evenement staat niet op zich; ervoor en erna vinden activiteiten plaats die ononderbroken doorgaan.
Samen zorgen we dat Nederland duurzamer, meer concurrerend, veiliger en prettiger leefbaar wordt.