Innofood werkt aan toekomst foodindustrie

15-10-2013 \\ Innofood nieuws

 
Innofood is een van vijf tot zes ondernemersclusters in Nederland. In haar ‘verzorgingsgebied’ liggen grotere bedrijven zoals Grolsch, Johma, Zwanenberg, FrieslandCampina en Bolletje, maar ook veel kleinere foodproducenten.
  
‘Innofood heeft drie pijlers’, stelt voorzitter Rob Snel, tot en met 2012 directievoorzitter van Grolsch. ‘Zo zijn we een intermediair tussen foodbedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Verder vervullen we een netwerkfunctie voor het uitwisselen van kennis en het innoveren op technologisch en sociaal vlak.’

  

Lees hier het volledige artikel uit Food & Nutrition no. 3 2013