Innofood klaar voor de toekomst!

12-03-2014 \\ Innofood nieuws

Innofood heeft een nieuw gezicht. Het proces heeft anderhalf jaar geduurd. Nu is het proces van herijking, vormgeving en afstemming afgerond. Tijdens de verbouwing was de winkel open.  En gezegd mag worden, Innofood staat als een huis. Over het wat en waarom gaat dit artikel.

Wat ging er aan vooraf?

Innofood is in 1997 opgericht door enkele toonaangevende foodbedrijven in Twente in samenwerking met AOC Oost om aan de vraag naar goed opgeleide vakmensen in de food te kunnen voldoen. Die hechte samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs vormt nog steeds de basis van Innofood. Maar er is meer … Bedrijven ontmoetten elkaar en hadden behoefte aan uitwisseling van kennis en ervaring, niet alleen op directieniveau ook op het gebied van ontwikkeling & kwaliteit, hrm, etc. Er ontstonden netwerkclubjes die elkaar periodiek ontmoetten in themabijeenkomsten. Dat smaakte naar meer. Waren aanvankelijk alleen bedrijven uit Twente lid van Innofood, geleidelijk aan vonden ook bedrijven uit de Achterhoek, Salland, Stedendriehoek en later uit Zwolle e.o. de weg naar Innofood.

Wat is Innofood?

Die vraag is meerdere keren gesteld. Het is geen belangenorganisatie, geen werkgeversorganisatie maar een netwerkorganisatie. Deze kan en wil niet in de plaats treden van een VNO/NCOW , een MKB- organisatie of een FNLI. Wat dan wel? Het is een kennisnetwerkorganisatie waarbij de leden voordeel zien in kennis delen, kennis ontwikkelen en samenwerken in projecten waarbij het algemeen en eigenbelang hand in hand gaan. Vandaar dat de werkgroep O & K lange tijd de drager is geweest van Innofood. Tijden veranderen en vragen om aanpassingen.

Waarom een herijking van Innofood?

De overheid ontwikkelde het Topsectorenbeleid waarbij de Agri- en Foodsector als een van de negen topsectoren van de Nederlandse economie werd aangewezen. Niet vreemd want de Nederlandse agrarische sector staat op nummer twee van de meest exporterende landen van de wereld. Dat topsectorenbeleid van de overheid zocht aansluiting bij regionale netwerken en zo werd Innofood hiervoor benaderd. Innofood heeft tot dan toe een min of meer informele status en niet de ambitie als vertegenwoordiger namens de foodsector op te treden. Vandaar dat het bestuur alle leden gevraagd heeft of Innofood meer wil zijn dan een informele netwerkorganisatie van foodbedrijven.

En als logische consequentie daarvan zou dat betekenen dat Innofood een professionaliseringsslag moet maken. De leden spraken zich in grote meerderheid uit voor een professionaliseringsslag van Innofood en zo was een herijking van de koers en doelstelllingen en werkwijze van Innofood noodzakelijk.

Wat is er sindsdien gebeurd?

Het toenmalige bestuur is allereerst op zoek gegaan naar een boegbeeld voor Innofood, een persoon met gezag en ervaring die trekker en samenbinder kan zijn van dat subtiele proces. Het is niet vrijblijvend, geen belangenorganisatie maar wel bedoeld als aanjager om gebruik te maken van kansen die door de markt en de overheid worden geboden. Dat boegbeeld is gevonden in de persoon van Rob Snel, oud-topbestuurder van Grolsch B.V. Hij heeft van meet af aan bedrijven gezocht in de subregio’s van Oost-Nederland om die als vertegenwoordiger op te nemen in het bestuur van Innofood.

Zo is Innofood geen Twentse aangelegenheid meer maar een zaak van Oost-Nederland. Het bestuur heeft een gezamenlijke  verantwoordelijkheid en ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille, zodat niet alles op de schouders van een of enkele personen terecht komt. Innofood heeft altijd ondersteuning gekregen van AOC Oost middels het secretariaat en heeft dat ook voor de komende jaren verzekerd. Bij een netwerkorganisatie is professionele ondersteuning onontbeerlijk. Die steun is verkregen van Oost NV, de Kamer van Koophandel, Kennispark Twente en Kennispoort Zwolle en de Kamer van Koophandel.  Zij leveren professionals die als adviseurs aan het bestuur zijn toegevoegd en betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en doorwerking naar de bedrijven. Zij leveren ondersteuningsuren die niet drukken op de lidmaatschapsgeleden of exploitatie van Innofood zelf. Zo blijft het geheel haalbaar en betaalbaar.

Klik hier voor het overzicht van de portefeuilleverdeling in het bestuur.

 

Klik hier voor het ‘smoelenboek’ van de bestuursleden.

Doordat er meer en intensiever contact is met de foodbedrijven worden de behoeften steeds beter zichtbaar. Zo is naast de werkgroep Ontwikkeling & Kwaliteit, de werkgroep HRM nieuw leven in geblazen en is een nieuwe groep opgestart namelijk werkgroep Operations. Ook zijn er plannen in de maak voor een werkgroep  Commercie. De tijd zal uitwijzen of dat lukt en of het daar bij blijft.

Eerste ervaringen en reacties

Deze zijn veelbelovend. Er worden zaken opgepakt die er toe doen, bedrijven zien de meerwaarde van de nieuwe opzet in en de deelname aan de activiteiten is groeiende. Innofood is uit de anonimiteit gekropen en zal de komende jaren veel van zich laten horen.

André Bomers