Initiatief voor uitbouw streekproducten in gemeente Hardenberg krijgt vervolg

31-05-2013 \\ Innofood nieuws

 

 
 
Het initiatief van de gemeente Hardenberg, LTO Noord afdeling Hardenberg, Coöperatieve Vereniging Vechtdalproducten en Stimuland om kleine én grote agrarische ondernemers uit de gemeente Hardenberg te informeren over de mogelijkheden van streekproducten, krijgt een vervolg. Naar aanleiding van de reacties na afloop van de informatiebijeenkomst van eind april worden 13 ondernemers benaderd om aan te sluiten bij de Coöperatieve Vereniging Vechtdalproducten. Een tweede groep wordt rechtstreeks gekoppeld aan Hardenbergse collega-ondernemers, denk aan slagers en bakkers, die lokale ingrediënten willen verwerken in hun producten. Met een derde groep gaan de initiatiefnemers op korte termijn aan de slag met marktcreatie van onderop: het organiseren van een nieuwe markt voor vraag en aanbod op basis van behoeften in de markt.
 
Aan het eind van de informatiebijeenkomst die de initiatiefnemers eind april organiseerden, is de belangstelling voor het verder uitbouwen van streekproducten in de gemeente Hardenberg onder de ruim 80 aanwezige agrariërs gepeild via een enquête. Hieruit blijkt onder andere dat door de informatiebijeenkomst de interesse voor streekproducten bij 60% van de respondenten is toegenomen. Vier van de tien respondenten geven aan dat zij naar aanleiding van de bijeenkomst belangstelling hebben om daadwerkelijk streekproducten te produceren.
 
Verdere uitbouw komt uit het gebied
Wilco Pasman, namens Stimuland coördinator van de informatiebijeenkomst, benadrukt dat het vervolg voor het verder uitbouwen van streekproducten in de gemeente Hardenberg, voortkomt uit het gebied. De grotere agrarische bedrijven leveren daarin een belangrijke bijdrage. Geïnteresseerde agrariërs die in het vervolgtraject mee willen denken, spelen volgens Pasman een cruciale rol. Naar verwachting gaat de eerste initiatiefgroep, die rondom het creëren van een nieuwe markt voor vraag en aanbod, nog voor de zomer van start. Agrarische ondernemers die niet op de informatiebijeenkomst zijn geweest maar alsnog aan willen sluiten bij het vervolgtraject, kunnen zich melden bij Wim Klein Nulent van Stimuland via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl.
De mogelijkheden van streekproducten
Agrarische bedrijven hebben te maken met een landbouwsector die in ontwikkeling is. Denk aan het nieuwe Europese landbouwbeleid waarbij verdergaande liberalisering een belangrijke rol speelt. Maar ook aan belangrijke ontwikkelingen op de consumentenmarkt. Neem de trend van een toenemende behoefte aan goede, eerlijke en pure producten waarvan de herkomst duidelijk is of het toenemende belang dat consumenten hechten aan het aspect beleving. Via het aanbieden van streekproducten kunnen agrarische ondernemers een nieuwe markt aanboren en inspelen op eerdergenoemde ontwikkelingen. De afzet van streekproducten biedt agrarische ondernemers bovendien de mogelijkheid om meer betrokkenheid te verkrijgen bij het eindproduct en meer invloed uit te kunnen oefenen op het soort, de kwaliteit en de prijs van het eindproduct.
 
Bron: Stimuland