Impasse maakt food onaantrekkelijk voor innovaties

04-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

Vanuit de supermarkten klinkt steeds weer die luide roep om meer innovatieve producten. Fabrikanten zijn echter huiverig om hierin te investeren. Door de hoge prijsdruk en de korte tijd die een introductie tegenwoordig nog krijgt om zich te bewijzen zijn de financiële risico’s simpelweg te hoog. Sectoranalisten van de twee grote Nederlandse food & agri-banken ABN Amro en Rabobank stellen dat met name het grote aantal formules deze impasse in stand houden.

Niels Dijkman, sectorbanker food bij ABN Amro: ‘Strategie draait om onderscheidend vermogen: anders willen zijn dan de concurrerende supermarkten. Nadeel hierbij is dat we veel kleine formules hebben in vergelijking met andere landen. En producenten in Nederland zijn relatief groot, waardoor slechts weinigen hun operatie op een klein individueel volume kunnen laten draaien. Bovendien is innovatie alleen maar mogelijk met betrouwbare afnemers. Hierbij draait het om de verdeling van de marges. Fabrikanten en supermarkten drijven elkaar nu in een kortetermijngevecht met als gevolg waardeverlies voor beiden.’

Sebastiaan Schreijen, industrieanalist food bij Rabobank: ‘Dat fabrikanten het niet langer aandurven veel te investeren in innovatie komt niet alleen door de prijsdruk, maar ook vooral door het gebrek aan tijd en ruimte op het schap die ze krijgen om zich te bewijzen. En een promotieactie rond het schap is er ook niet meer bij, want dat past niet in het winkelbeeld. Dan heeft zo’n fabrikant een onderscheidend product, maar kan hij het niet goed in de markt zetten. Dat maakt dat het afbreukrisico zo groot is.’

‘Het zijn de typisch Nederlandse marktverhoudingen die hier voor een verstorend effect zorgen. Dankzij de inkoopmacht van Superunie kan een partij als Nettorama één op één met Albert Heijn op prijs concurreren. Iedereen kijkt naar iedereen in de Nederlandse retailindustrie en bijna niemand kiest echt een eigen richting. Het zijn de grote verscheidenheid aan formules, het gebrek aan differentiatie en de resulterende prijsdruk die het innoveren hier zo moeilijk maken.’

Bron: Levensmiddelenkrant