Ierse export naar Nederland stijgt met 23 procent

24-01-2014 \\ Innofood nieuws

De exportwaarde van Ierse voedingsmiddelen benaderde in 2013 voor het eerst € 10 miljard, dat blijkt uit cijfers die Bord Bia de Ierse voedings- en levensmiddelenorganisatie bekend heeft gemaakt. De stijging bedraagt 9 procent ten opzichte van 2012, over de afgelopen vier jaar is zelfs sprake van een stijging van 40 procent, wat overeenkomt met een opbrengststijging van bijna € 3 miljard ten opzichte van 2009. De exportwaarde van zuivelproducten en -ingrediënten overstijgt voor het eerst de € 3 miljard-grens. De sterke resultaten van vlees en levend vee (€ 3,3 miljard) en bereid voedsel (€ 1,65 miljard) droegen allemaal bij aan het positieve resultaat.
  
Nederland staat op de vierde plaats van Ierlands grootste exportmarkten, met waarden die in 2013 met 23 procent stegen naar € 545 miljoen. De groei van de Nederlandse vraag kwam in de meeste voedingsmiddelensectoren voor, maar voornamelijk in zuivel (+21%), rundvlees (+23%) en bereid voedsel (+34%). Bereid voedsel uit Ierland zat de laatste vijf jaren op een sterk groeitraject in Nederland, met waarden die bijna verdubbelden naar 139 miljoen euro.
   ”
In een reactie op de resultaten, zei Simon Coveney, minister van Landbouw, Voedsel en Visserij: Significante groei in 2013 heeft de exportwaarden van de Ierse voedingsmiddelensector naar recordhoogtes gebracht. Deze toonaangevende prestatie in een zwaar jaar voor het bedrijfsleven geeft aan dat Ierlands grootste binnenlandse sector, agri-food, een sleutelrol speelt in het ondersteunen van de export en economische activiteiten. Exportwaarden van bijna € 10 miljard zijn werkelijk indrukwekkend en ze bewijzen de uitgelezen kans en het voordeel van een investering in een sector met bewezen veerkracht, een grote binnenlandse economische voetafdruk en een sterk vermogen om te groeien. Door de toenemende vraag van meer vermogende consumenten in belangrijke wereldmarkten, bestaat er weinig twijfel dat het door de sector gestelde exportdoel van € 12 miljard, uiteengezet in de door de industrie opgestelde strategie Food Harvest 2020, bereikt zal worden.’
  
Vooruitzichten voor 2014
De markt voor voedingsmiddelen uit Ierland blijft voor het aankomende jaar positief, gestimuleerd door de sterke groei van 2013. Een verdere stijging van de uitvoer wordt verwacht bij de belangrijke sectoren, evenals een doorlopende sterke vraag bij opkomende economieën. Veel zal afhangen van de ontwikkelingen in de meer gevestigde markten en het consumentengedrag blijft een essentiële drijfveer. Een door de Irish Food Board/Bord Bia uitgevoerde enquête onder Ierse voedingsmiddelenproducenten toont aan dat exporteurs positief blijven over de vooruitzichten van hun bedrijven. In totaal verklaarden meer dan 8 van de 10 respondenten dat ze in de afgelopen twaalf maanden een hogere of gelijke omzet hadden. Innovatie blijft belangrijk voor veel voedingsmiddelenbedrijven, waarbij 91 procent van de exporteurs aangeeft dat ze in de laatste drie jaar nieuwe producten hebben geïntroduceerd. Vooruitkijkend op 2014 verwacht ongeveer 75 procent van de exporteurs dat hun exportomzet zal stijgen.
  
Belangrijke initiatieven van Irish Food Board in 2014
De Irish Food Board gaat in 2014 door met het onder de aandacht brengen van Ierlands duurzame voedingsmiddelensector. Dit jaar zal Ierse voedingsmiddelenorganisatie ook haar Sustainable Dairy Assurance Scheme uitrollen. Dit programma biedt een uniform mechanisme om de duurzaamheid van Ierse zuivelboerderijen te rapporteren, monitoren en verbeteren. De Sustainable Dairy Assurance Scheme is het eerste nationale zuivelprogramma in zijn soort in de wereld. De uitrol van het programma valt samen met de Irish Food Board’s plannen om gedurende dit jaar ongeveer € 3,5 miljoen te investeren in een nieuwe gerichte marketingcampagne onder de vlag van ‘Origin Green’, met als doel Ierland te promoten als bron van duurzaam geproduceerde voedingsmiddelen van wereldklasse. Het duurzame programma ‘Origin Green’ omvat op dit moment 37.000 boerderijen en meer dan 290 bedrijven, die gezamenlijk goed zijn voor meer dan 85 procent van de Ierse voedingsmiddelenexport.