Ice Cream Challenge te gast bij Johma – Wat wil je later worden?

07-03-2018 \\ Innofood nieuws, Over onze leden

Kinderen hebben de toekomst…en kinderen maken de toekomst.

Met opvoeden, scholing en lesgeven proberen we richting te geven aan kinderen. Op basisscholen is een belangrijke vraag: wat wil je later worden? Een boeiende vraag en al vroeg moeten er ook keuzes gemaakt worden in lespakketten, opleidingsniveaus en studierichtingen.

Keuzes die je toekomst bepalen en vaak samen hangen met het antwoord op de vraag, wat wil je later eigenlijk worden. Indrukken die je als kind opdoet geven richting aan en invulling van deze vraag.

Wie kan zich nog de eerste braderie herinneren waar je in de veilige handen van een brandweer man een in scène gezet vuurtje mocht doven. Hoe cool was dat! Of de sirenes door de straat, de voetballer op TV. Toegankelijke beroepen, logisch ook dat op de vraag “wat wil je later worden” veelal dit soort beroepen genoemd worden. En deze invloed zal ergens de keuze voor studie en opleiding invulling en richting geven.

Bij de productiebedrijven is de roep om vakbekwaam personeel groot. En we bieden veel mensen werk en hoe divers we ook zijn in het aanbieden van werk, de meeste mensen denken toch vooral en in eerste instantie aan iemand die aan de lopende band staat. En kinderen, tja, die hebben vaak helemaal geen voorstelling van wat werken bij productiebedrijven inhoud.

Totdat je met kinderen hierover in gesprek gaat, vragen aan hen stelt, de kinderen laat nadenken wie er allemaal werken, met voorbeelden komt waar de papa’s en de mama’s werken. Dit gesprek aangaan, een rondgang door productie, erover nadenken en vooral ook creatief doen in de wereld van productiebedrijven, dat is het platform dat de Ice Cream Challenge biedt.

Op initiatief van Innofood en in samenwerking met o.a. TechYourFuture en de Provincie Overijssel, is er een lespakket ontwikkeld bedoeld voor groep 7 & 8 van de basisschool om kinderen in aanraking te laten komen met productie bedrijven. Als enthousiast lid heeft Johma dit initiatief omarmd en zijn we gastheer geweest van groep 8 van de Martinusschool in Losser. Het toeval wilde dat van een van de kinderen zowel de mama als de papa bij Johma werkt. Met elkaar hebben we een heel gezellig, levendig en boeiend bezoek gehad. Voor de kinderen een onvergetelijk en inspirerend lesuurtje. Hopelijk een blijvende indruk van en over een productiebedrijf, om daarmee richting te geven aan de vraag “wat wil je later worden”.

Hoe meer bedrijven dit initiatief omarmen, hoe beter we duidelijk maken hoe leuk en divers werken in de productie eigenlijk is. Via onze website is er meer informatie na te lezen. En bij vragen over dit initiatief zijn de bestuursleden van Innofood meer dan bereid hierover in gesprek te gaan.

 

Remco Rijsenbrij
Bestuurslid Innofood
Directeur Operations Johma Salade.