Huuskes is ‘Duurzaam op de weg’ gecertificeerd

12-01-2013 \\ Innofood nieuws

Duurzaamheid, brandstofbesparing en CO²-reductie zijn dagelijks aan de orde in de transport- en logistiekbranche. Profile Tyrecenter Truck Europe neemt als onbetwist marktleider in de vervangingsmarkt voor truckbanden haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Dankzij de kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgebouwd, hebben zij een duurzaam bandenbeleid ontwikkeld. In dit beleid wordt er rekening gehouden met de klant en het milieu.

 

Met innovatieve concepten in brandstofbesparing, recycling en verantwoord werken en repareren wordt de leefomgeving ontzien. Daarnaast levert een effectief bandenbeleid aanzienlijke voordelen op, bijvoorbeeld op het gebied van brandstofbesparing.

 

Huuskes is afnemer van deze besparende diensten en producten en is daarmee beloont door Profile Tyrecenter Truck Europe met het certificaat ‘Duurzaam op de weg’. Gecertificeerde bedrijven bewijzen hiermee een duurzaam bandenbeleid te voeren en zich optimaal in te zetten voor maximale verlaging van de CO²-uitstoot.

 

Bron: Huuskes