Huub Dormans benoemd als directeur OndernemersLift+

25-10-2013 \\ Innofood nieuws

Eerste startende ondernemers dit najaar al gescreend
 
Na de opstart eerder dit jaar onder leiding van Frans van Waes heeft het bestuur van OndernemersLift+ Huub Dormans per 1 november 2013 benoemd als directeur van OndernemersLift+. Huub zal de verdere inrichting van OndernemersLift+ en de realisatie van het businessplan de komende jaren samen met het team van OndernemersLift+ gestalte geven.
Huub deed uitgebreid ervaring op met het begeleiden van startende en innovatieve ondernemers en de ontwikkeling van stimuleringsprogramma’s bij de Kamer van Koophandel. Zo was hij initiatiefnemer van het innovatie Actieplan West-Brabant waar onder andere Starterslift onderdeel van uitmaakte, leidde hij het programma Biobased en MKB in Zuidwest Nederland en is hij oprichter van de Stichting Innovatiehuis waar ruim 200 innovatieve ondernemers begeleid worden met hun innovaties.
 
Voorjaar 2013 is OndernemersLift+ gestart als gezamenlijk initiatief van HAS Hogeschool, de regiogemeenten Noordoost Brabant, ZLTO, de regionale Rabobanken Noordoost Brabant,Starters Succes Oss, Startersmarktplaats Veghel-Uden-Schijndel  en de partners van de stichting Ondernemerslift: ROC De Leijgraaf, KW1 College en AVANS Hogeschool. OndernemersLift+ begeleidt de komende zes jaar 100 succesvolle startende ondernemers;  alle MBO en HBO studenten krijgen meer ondernemersgericht onderwijs en OndernemersLift+ bouwt samen met haar partners een sterk netwerk van starterscentra en -begeleiding.
 
De afgelopen maanden is door het team gewerkt aan de inrichting en bemensing van het programma en zijn de eerste activiteiten gestart. Zo staat ‘Ondernemendheid’ dit studiejaar volop in de schijnwerpers voor alle docenten van de afdeling Economie van ROC De Leijgraaf met een drietal studiedagen en diverse activiteiten. Binnen HAS Hogeschool starten 17 studenten aan de Topklas Ondernemen en nog eens 15 studenten aan de Innovatieklas. In november en december worden de eerste inspiratiesessies georganiseerd om studenten te prikkelen in hun ideevorming rond ondernemerschap. Daarnaast zijn de eerste startende ondernemers gescreend door expertpanels die de plannen van de startende ondernemers op haalbaarheid toetsen en nog voor het einde van dit jaar worden ondernemers beoordeeld door de Investerings Commissie van OndernemersLift+.