HRM-netwerkgroep Innofood opgericht: ‘Samen werken aan de Human Capital Agenda’

12-07-2013 \\ Innofood nieuws

Dinsdag 2 juli jl. heeft de aftrap plaats gevonden van de HRM-netwerkgroep van Innofood. Dick van der Meijden, bestuursadviseur van Innofood en sectorleider Voeding van AOC Oost en Arjan Molendijk, projectleider van Talent4Food hebben een aantal HRM-managers van lidbedrijven bereid gevonden aan de netwerkgroep deel te nemen. Dick en Arjan zullen ook de kartrekkers van de werkgroep blijven.
 

Sociale Innovatie  

  
Tijdens deze eerste bijeenkomst heeft Caroline Rijnbeek van Syntens een boeiende presentatie gegeven over sociale innovatie. Dit leverde veel herkenbare zaken op maar het riep ook vragen op. Het is goed om je als P&O’er (en organisatie) bewust te zijn van de veranderende samenleving.
  

  

Talent4Food

Daarna gaf Arjan Molendijk een presentatie over de ontwikkeling van Talent4Food in de afgelopen drie jaar.  De tendens is dat de kwaliteit van de aangeboden kandidaten te laag werd. Bij de huidige groep echter is de lat bewust hoger gelegd en worden kandidaten “op maat” gezocht voor de foodbedrijven, echter ook veelal zonder subsidie. Deze kandidaten kunnen nu het hele jaar door instromen in het carrouselmodel van AOC Oost dat speciaal voor Talent4Food ontwikkeld is. Momenteel zitten er 12 kandidaten in de opleiding Voedingsoperator niveau 2 en allen zijn fulltime werkzaam bij één van de foodbedrijven.
  
  
 
  
Nut en noodzaak van Talent4Food wordt door de aanwezige HR-specialisten nog steeds onderkend. Arjan Molendijk zal daarom samen met AOC Oost verder gaan op de ingeslagen weg en opnieuw een inventarisatie maken bij de lidbedrijven, waarbij geopteerd wordt voor garantieplaatsen. Tevens zullen nieuwe bedrijven worden benaderd om deel te nemen aan Talent4Food en de HRM-netwerkgroep. 
 
In de volgende bijeenkomst van de netwerkgroep zal er verder gebrainstormd worden over mogelijkheden voor MBO niveau 3 en 4.
Tevens over technische opleidingen/medewerkers die moeilijk te werven zijn en wat de rol van Talent4Food hierin zou kunnen zijn.
 

Ook aansluiten?

De dinsdag zal de vaste dag worden voor de netwerkgroep. De volgende vier bijeenkomsten zijn gepland op 1 oktober 2013, 7 januari 2014,
1 april 2014 en 17 juni 2014. Steeds van 14.45 uur tot 17.00 uur.
 
Geïnteresseerde HRM-managers en –adviseurs zijn van harte welkom.
Zij kunnen zich melden bij info@innofood.org of voor vragen contact opnemen met Arjan Molendijk (via mail: arjan@proqint.nl of telefonisch: 06-20610097).