Hogescholen onderzoeken haalbaarheid van Voedings Applicatie Centrum

27-03-2013 \\ Innofood nieuws

 

De provincie Friesland telt veel mkb-bedrijven die actief zijn in de voedingsindustrie. Deze bedrijven vinden maar moeilijk personeel, terwijl zowel Hogeschool Van Hall Larenstein als NHL Hogeschool diverse opleidingen bieden voor dit vakgebied. Samen gaan zij onderzoeken of een Voedings Applicatie Centrum dit probleem kan oplossen.
 

Behalve dat Friese bedrijven in de voedingsindustrie moeilijk gekwalificeerd personeel kunnen vinden, duurt de inwerkperiode al snel één tot twee jaar. Dat zou wel korter mogen. Beide scholen gaan bekijken of een Voedings Applicatie Centrum (VAC) de kloof tussen school en bedrijfsleven kan verminderen of zelfs wegnemen.

Het VAC moet faciliteiten bieden voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe voedingsprocessen en producten. In het VAC kunnen bedrijven en scholen apparatuur en kennis delen op het gebied van agrofood. Kennis wordt daardoor sneller beschikbaar voor bedrijven, maar ook andersom: de scholen halen er een belangrijk stukje praktijk mee in huis en kunnen zo hun onderwijs verbeteren.

Studenten kunnen bovendien eerder kennismaken met de praktijk, waardoor er minder inwerktijd bij bedrijven nodig is. Het VAC biedt ook kansen voor kruisbestuivingen tussen studenten en bedrijfsleven waardoor innovatieve ideeën, producten en projecten eerder ontstaan, gebruikmakend van de nieuwste technieken.

De provincie Friesland wil het innovatieve vermogen van de Friese agro- en foodsector stimuleren en subsidieert het haalbaarheidsonderzoek naar het VAC met 53.650 euro. De hogescholen investeren samen hetzelfde bedrag. De haalbaarheidsstudie start in het voorjaar van 2013. Als de resultaten positief zijn kan het VAC mogelijk al in 2014 worden ingericht op het terrein van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

Bron: Hogeschool Van Hall Larenstein