Het gaat vooral om voedselveiligheid en kwaliteit

06-05-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

Foodbedrijven in de wereld zien ‘voedselveiligheid’ (62%) en ‘kwaliteit’ (54%) als meest kwetsbare aandachtsgebieden binnen de productieketen. Aandacht voor het milieu en maatschappelijk ethiek blijft laag. Zo blijkt uit onderzoek onder 500 foodprofessionals van voedingsmiddelenbedrijven in Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika.

Kleinere bedrijven kiezen er vaker voor om met meer leveranciers te werken. Grotere bedrijven kiezen vaker voor maatregelen als het gericht beoordelen van de leveranciers en hun integrale kwaliteitsmanagement.

Foodprofessionals zijn financiële risico’s (38%) als minder bedreigend, net als risico’s rond wet- en regelgeving en uitdagingen op milieugebied. Het minste risico’s worden gezien in de verstandhouding met de gemeenschap (10%) en ethische aspecten (8%).

Als bedrijven gericht beleid voeren op een onderdeel doen de meeste (kleinere) ondernemingen dat, omdat de klant het vraagt. Zo’n 60 procent van de grotere bedrijven ziet ketenbreed risicomanagement juist als kern van de bedrijfsstrategie en als concurrentiefactor.

Het onderzoek naar is uitgevoerd door DNV en het bureau GfK Eurisko.

 

Bron: Vlees.nl