Het effect van kalium op een beroerte

09-04-2013 \\ Innofood nieuws

 

Een kaliumverrijkte voeding verlaagt de bloeddruk bij mensen met hypertensie. Dit heeft geen nadelige effecten op de lipiden- en catecholamineconcentraties in het bloed of de nierfunctie bij volwassenen. Dit blijkt uit een review die deze maand (april) is gepubliceerd in de British Medical Journal.

 

Een verhoogde inname van kalium (3-4 gram per dag) wordt volgens de onderzoekers geassocieerd met een 24 procent lager risico op een beroerte.

 

RCT’s en cohort studies

Er zijn 22 gerandomiseerde gecontroleerde trials over de effecten van de kaliuminname op de bloeddruk, nierfunctie, bloedlipiden- en catecholamine concentraties, algemene mortaliteit, hart- en vaatziekten, beroerte en coronaire hartziekten. Deze werden opgenomen in de studie. Samen met elf andere studies telde deze review 128.000 individuen.

 

Bloeddrukverlagend

Uit de studies bleek dat een verhoogde kaliuminname de systolische bloeddruk verlaagde met 3,49 mm Hg bij volwassenen met hypertensie. De diastolische bloeddruk daalde met 1,96 mm Hg. Een kaliumdosis hoger dan 4 gram per dag (90-120 mmol) zorgde voor een daling van de systolische bloeddruk met 7,16 mm Hg. Er waren geen nadelige gezondheidseffecten van de hoge dosis waarneembaar.

 

Lees hier het volledige artikel in Voeding Nu