“Het lijdt geen twijfel dat de Nederlandse handels hub-functie in stand blijft”.

09 februari 2024

Half december legde Rabobank haar nieuwe agrofoodvisie neer: ‘Samen op weg naar een duurzame en vitale agrofoodsector in Nederland in 2040’. Een vergezicht waarin Rabobank vooruitblikt naar hoe zij denkt dat de Nederlandse agrofoodsector er dan voor zou moeten staan. Duidelijk is dat begrippen als duurzaamheid, true value, waardering van groen-blauwe diensten en vraaggestuurde gesloten waardeketens centraal staan. De invulling van deze opgaven is nog een work in progress, maar zeker is dat alle ketenpartijen ervoor nodig zijn, net als de overheid, en de consument. Rabobank Sectormanager Food & Agri Arne Bac licht de visie in onderstaand verhaal uit vakblad Primeur toe. https://www.groentennieuws.nl/article/9596604/het-lijdt-geen-twijfel-dat-de-nederlandse-handels-hub-functie-in-stand-blijft/ | Bronvermelding: https://www.groentennieuws.nl/

2024 -Rabobank_NL handels hub

Blijf op de hoogte

No item found
Bekijk alle nieuwsberichten