Herman Bessels: Bouwsector wint tijd met ‘voordenken’

20-07-2013 \\ Innofood nieuws

Het binnenhalen van een droomorder voor de bouw van een woning, kantoor of bedrijfspand is vaak een lang en duur traject, waar de betrokken partijen veel energie insteken. Is de order eenmaal binnen, dan bestelt de klant morgen een gebouw, dat gisteren klaar moet zijn. De bouwsector kan daarop anticiperen door zich beter voor te bereiden. Bijvoorbeeld door in een vroeg stadium te bekijken welke factoren er voor zorgen dat een project eventueel niet door zou kunnen gaan.
 
Bessels Architecten – toonaangevend architect in de foodbranche – kent de omstandigheden in de bouw als geen ander: morgen bestellen, gisteren leveren. Met projecten met een aanlooptijd van maanden, soms jaren, waarbij van de een op de andere dag het licht op groen gaat en alles op stel en sprong gereed moet zijn. Om adequaat te kunnen reageren op deze situaties, ontwikkelde   
Bessels Architecten een techniek voor de bouwsector: ‘Stel je vooraf drie vragen’, zo zegt Bessels: ‘Waarom gaat het project niet door? Kan het in de helft van de tijd gerealiseerd worden? Lukt het ook voor 60% van het budget?’
Bessels is van mening dat met het tijdig elimineren van de voetangels, het proces in de gewenste stroomversnelling komt en het project sneller gerealiseerd kan worden.
  
Waarom gaat het project niet door?
Er zijn tal van factoren die een bouwproces aanzienlijk kunnen vertragen. Enkele voorbeelden: er ligt een definitieve opdracht voor de aannemer voor een gebouw met heel veel nullen en dan blijkt dat er nog geen archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Ecologisch is er onvoldoende naar gekeken en bestemmingsplannen blijken op cruciale plekken niet te kloppen. Of neem stankcirkels van een landbouwbedrijf in relatie tot een voedselfabriek: vanwege hygiëne-technische redenen niet toegestaan. Lastig zijn ook factoren als een bodem met een hoge archeologische attentiewaarde, bijzondere vogels in het betreffende gebied waardoor er in het broedseizoen niet gebouwd mag worden, of vleermuizen in een pand in de binnenstad. Met een quick scan in een vroeg stadium kunnen veel obstakels in het bouwproces worden weggenomen. De informatie is beschikbaar, maar men heeft verzuimd er tijdig naar te kijken.
  
Kan het in de helft van de tijd gerealiseerd worden?
Als het project in een aanzienlijk kortere tijd gerealiseerd moet worden, vraagt dat een andere manier van denken, hetgeen niet hoeft te leiden tot meerkosten. Installateurs leveren bijvoorbeeld in de werkplaats geprefabriceerde componenten op de bouwplaats aan in plaats te komen met dozen en pijpen. Een ander voorbeeld: in een doorwerktent op de bouwplaats kan men complete installatiecomponenten assembleren en ‘just in time’ inbrengen in plaats van achteraf met de schop en de kruiwagen te werken.
  
Lukt het ook voor 60% van het budget?
De factor geld speelt ook een belangrijke rol bij het wel of niet doorgaan van een project. Een voorbeeld: de bouw van een foodfabriek was niet te financieren, ondanks het feit dat de producent goed draaide. Volgens de bank bevond het bedrijf zich ‘in de risicohoek’. Bessels vond voor dit project een belegger die een distributiecentrum wilde bouwen en verhuren. De bank betaalde een inbouwpakket en de opdrachtgever betaalde uit eigen middelen de productiemachines. Alle partijen tevreden. De producent kreeg een perfect pand en geld voor machines en automatisering; de belegger liep weinig risico en de bank kon meefinancieren.
  
Bessels: ‘In onze praktijk levert anders denken, kostenbewust ontwerpen en het aandragen van innovatieve oplossingen, zowel in het proces als in geld, veel werk op. Anders denken vergt lef, maar het loont. Dus niet alleen denken: wat is nodig om het project door te laten gaan, maar ook: wat kan er voor zorgen dat het project mogelijk niet doorgaat? Eventuele risico’s moeten worden uitgesloten. Als we de bouwsector vergelijken met andere industrieën, valt er nog ongelooflijk veel winst te behalen.’