Heel de wereld naar het nieuwe normaal in landbouw en voeding

06-11-2013 \\ Innofood nieuws

In 2014 hebben we de wereld gered door wereldwijd over te schakelen op agro-ecologische landbouwpraktijken. Dat zullen we tegen elkaar zeggen in 2030, als we terugkijken. Dat zei John Ambler, Vice-President for Strategy, Oxfam America in 2011. Het boek ‘HEEL DE WERELD’ gaat erover hóe we dat deden, welke stappen we – nu in 2013 – in de ontluikende toekomst zetten om die omslag te realiseren.

Wil je ook weten hoe we met agro-ecologische landbouw de wereld kunnen helen? Wil je weten hoe in heel de wereld mensen en organisaties de omslag al maken naar integrale landbouwpraktijken, agro-ecologische landbouw en agroforestry? Naar herstel van bodemvruchtbaarheid? Naar regionale stedelijke voedselstrategie? Dat laten de voorbeelden en de vele opkomende bewegingen in dit boek zien.

Juist die vele prachtige praktijkvoorbeelden laten zien hoe we midden in de transitie zitten naar Het Nieuwe Normaal waaronder integrale en inclusieve agro-ecologische landbouw. De voorbeelden in dit boek vinden we in Nederland en in andere delen van de hele wereld. Ze gaan over pioniers die de kringloop op hun bedrijf herstellen, over regionale kringlopen, over burgers die gaan samenwerken met boeren, over het weer groen maken van woestijnen. De omslag van een industriële landbouw – met verspilling van grondstoffen en uitbuiting van boeren – naar een landbouw gebaseerd op respect voor aarde, water, lucht en herstel van kringlopen is hoognodig en gebeurt al!

 

Naar het Tipping Point! We zijn al bezig met transitie, we hebben te maken met een paradigmaverschuiving. In dit boek lees je ook hoe je zelf die transitie kunt versterken en versnellen. Een ‘kantelpunt’ treedt op als 10 % van een samenleving op een nieuweof andere manier bezig gaat (Malcolm Gladwell, 2000). HEEL DE WERELD laat zien dat we bijna op het kantelpunt naar een nieuw ‘normaal’ in landbouw en voedselproductie zijn. We hoeven alleen maar met nog iets meer mensen anders te gaan kijken en werken. Hoe dat kan? Lees daarvoor dit boek. Het laatste hoofdstuk biedt stappen in de ontluikende toekomst, stappen die we nu al kunnen zetten om de gewenste ecologische beschaving te realiseren

Dit boek is bedoeld voor al die mensen die nu wel eens willen weten wat er allemaal speelt bij voedselproductie; voor mensen die de TV-serie van prof. Louise Fresco op zondagavond volgen en meer willen weten; voor mensen die zelf beleid en plannen maken in een van de aan voedselproductie gerelateerde sectoren.

Ir. Jelleke de Nooy van Tol, Wagenings ingenieur, 1977. Na 15 jaar ontwikkelings samenwerking werkte zij 15 jaar aan onderzoeksstrategie binnen Wageningen UR.

Haar werkterrein: groene ruimte, biologische landbouw, participatieve aanpakken duurzame gebiedsontwikkeling. Vanaf 2005 zelfstandig ondernemer. Met haar bureau Catalyst4Change is zij internationaal procesbegeleider bij transities naar duurzame landbouw en stad-landontwikkeling.

In 2005 nam zij het initiatief tot oprichting van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding, waarvan ze 5 jaar lang de coördinatie deed. Jelleke is nu onder meer actief bij Down2Earth, een beweging vóór gezonde bodems, de sectie Voedsel & Landbouw van de Vereniging van Milieuprofessionals.

Bron: Duurzaam Nieuws