Haalbaarheidsstudie naar komst World Food Center

26-07-2013 \\ Innofood nieuws

Stichting World Food Centers Nederland, Green Real Estate en de gemeente Ede gaan de haalbaarheid van het World Food Center (WFC) in Ede onderzoeken. Dat hebben zij vastgelegd in een overeenkomst. De studie is eind 2013 klaar en geeft antwoord op de financieel-economische- en ruimtelijk-planologische haalbaarheid van een WFC in Ede.

Met het uit te voeren haalbaarheidsonderzoek is een nieuwe stap gezet in de realisatie van het WFC in de FoodValley regio. Het WFC moet een plek in de omgeving van intercitystation Ede-Wageningen op het voormalige kazerneterrein Maurits Zuid in Ede. Stichting World Food Centers, initiatiefnemer van het WFC, heeft de FoodValley regio aangewezen als vestigingslocatie voor het WFC in Nederland. Green Real Estate is – uit maatschappelijke betrokkenheid en interesse in het wereldwijde voedselthema – aangehaakt als eindbelegger en investeerder.

De gezamenlijke studie moet antwoord geven op de financieel-economische- en ruimtelijk- planologische haalbaarheid van het WFC en de gebiedsontwikkeling van Maurits Zuid. Daarbij werkt Stichting WFC Nederland 2 concepten voor het WFC uit met bedrijven en kennisinstituten in de agrofood- en tuinbouwsector. Uitgangspunt is dat WFC én de gebiedsontwikkeling elkaar versterken. Een sluitende en duurzame businesscase voor het WFC-concept is noodzakelijk. Daarnaast is steun en en deelname nodig van een grote diversiteit van bedrijven en instellingen uit de agrofood- en tuinbouwsector.

De partijen zijn positief over de kansen van het project. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek beslissen zij of het uitvoerbaar is en op welke manier zij met elkaar een overeenkomst maken voor de ontwikkeling en realisatie van het WFC en de gebiedsontwikkeling. De kosten gemoeid met de haalbaarheidsstudie dragen de gemeente Ede, Green Real Estate en de provincie Gelderland.

Het WFC moet een levendige ontmoetingsplek worden voor bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en consumenten met als doel informatie, oplossingen en kennis over gezonde voeding, gezondheid en duurzaamheid te verspreiden. Het gaat ook dienen als vliegwiel voor het realiseren van een gebiedsontwikkeling voor bedrijven en kennisinstituten in de agrofood- en tuinbouwsector. Zeven partners in de FoodValley regio hebben de handen succesvol ineen geslagen voor de komst van het WFC in de FoodValley regio: gemeente Ede, gemeente Wageningen, Wageningen UR, Regio FoodValley, Stichting Food Valley-NL, provincie Gelderland en Oost NV. De plannen voor het WFC hebben al de steun van een aantal bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Bron: Stuurgroep World Food Center / FoodHolland