Grote verschillen in beroepen bij toename werkloosheid in Twente

28-01-2013 \\ Innofood nieuws

Door het verder uitblijven van economische herstel, aangekondigde bezuinigingen en een verdere verslechtering werk in de bouwsector, neemt op zowel landelijk als regionaal niveau de werkloosheid in snel tempo toe. In Twente is in een jaarperiode het NWW-werkloosheidspercentage weer gestegen van 5,8 naar 7,0 procent; landelijk van 5,9 naar 6,9 procent).

Tegelijkertijd blijft het aantal vacatures landelijk en regionaal verder dalen Het aantal openstaande vacatures in Twente is in derde kwartaal 2012 van ± 4.200 naar ± 3.800 gedaald.

Werkloosheid loopt het snelst op bij jongeren. De verwachting is echter dat deze groep bij een eerste opleving van economie snel werk vindt. De groep oudere werklozen (50 tot 65 jaar) stijgt ook. In deze groep is verwachte verdere toename van langdurige werkloosheid een knelpunt.

Op jaarbasis is in Twente het aantal lopende WW uitkeringen gestegen tot 12.867; een stijging van 34,7 procent op jaarbasis (landelijke jaar toename 25,0 procent). Openstaande vacatures kunnen worden berekend op 4.250, er is nog steeds sprake van een daling.

De stijging van werkloosheid zit in alle beroepsgroepen, maar vooral pedagogische beroepen +23 procent) en medische beroepen (+22 procent). De laagste jaarstijging laat de technische-industriële beroepsgroep zien (+6 procent). Los van de stijging in bouwtechnische beroepen is hier de stijging verwaarloosbaar.

In de maand november is het aantal bijstandsuitkeringen voor personen tot 65 jaar in Twente met 4,2 procent toegenomen tot 12.106.

 

Klik hier voor de Arbeidsmarktmonitor

en klik hier voor de bijlage.

 

Bron: Regio Twente