Grote opkomst startbijeenkomst KIA Duurzaam Energiegebruik

11-11-2013 \\ Innofood nieuws

Een groot aantal bedrijven wil actief aan de slag om energie te besparen en duurzamer te gaan werken. Dit bleek tijdens de startbijeenkomst van het Koplopers in Ambitieprogramma, gehouden op donderdag 7 november bij Plantion in Ede.

Geïnteresseerden in het Koplopers in Ambitie (KIA) programma konden zich op deze bijeenkomst oriënteren over het thema duurzaam energiegebruik dat binnenkort binnen KIA van start gaat. Doel is om bedrijven in agrifood een jaar lang actief te begeleiden om hun ambities op dit thema waar te maken.

De bijeenkomst vond plaats bij het bedrijf Plantion, een bruisende marktplaats voor o.a. bloemisten, hoveniers en detaillisten. Directeur van Plantion, Peter Bakker gaf een korte inleiding en vertelde dat zijn onderneming actief bezig is om duurzaam te werken. Het bedrijf in Ede is duurzaam gebouwd en maakt onder andere gebruik van energieopslag met een grondwatersysteem.

Op deze mooie locatie lieten zo’n 20 bedrijven zich voorlichten op de KIA bijeenkomst. Bedrijven die aanwezig waren zijn werkzaam in onder andere de sectoren vlees, zuivel, brood en banket. Daarnaast waren ook vertegenwoordigers uit de energiesector, advisering en bouw aanwezig.

‘De aanwezige bedrijven zijn ondernemingen met een hoog ambitieniveau, die openstaan voor samenwerken. En daar mikken we met KIA op want je kan wel de ambitie hebben, maar de realisatie ervan blijkt soms lastig. Met KIA willen we deze bedrijven daarin ondersteunen’, aldus Frances Fortuin, projectleider KIA.

KIA Duurzaam energiegebruik

KIA Energie start met een energiescan om te onderzoeken waar voor uw bedrijf de grootste energiewinsten te behalen vallen. Op basis van de uitkomsten van de scan stellen wij samen met u een roadmap voor verbetering op. Gezamenlijk doet u inspiratie op en verkrijgt u nieuwe inzichten. Door middel van twee workshops met inspirerende sprekers en middels bedrijfsbezoeken, waarin ervaringen worden uitgewisseld met andere ondernemers en deskundigen, en afspraken worden gemaakt over volgende stappen. Aan het einde van het jaar deelt u de resultaten die u gerealiseerd heeft tijdens de Food Valley Expo als inspirerend voorbeeld voor andere bedrijven die verder willen met duurzaam energiegebruik.

Kosten

Bent u lid van de Food Valley Society of van Innofood dan betaalt u voor deelname aan de KIA energie € 2.500 (exclusief BTW). Bent u geen lid dan bedragen de kosten € 3.000 (exclusief BTW).

Bedrijven die niet op de startbijeenkomst zijn geweest kunnen uiteraard nog steeds aanhaken. Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Frances Fortuin, frances.fortuin@foodvalley.nl, 06 20 405 783.

Bron: FoodValleyNL